Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Thanh Thủy tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2019, huyện Thanh Thủy đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; công tác đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần người dân ngày càng nâng cao;

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn không ngừng được nâng cao qua các năm, đạt và vượt mức thu nhập bình quân đầu người theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Dưới đây là chùm ảnh diện mạo của Thanh Thủy sau khi về đích NTM.

NTM
Đường về Thanh Thủy đã được bê tông hóa 
NTM
Nhà cửa khang trang 
NTM
Rác được thu gom theo quy chuẩn 
 
NTM
Đời sống văn hóa, thể thao được nâng lên rõ rệt 
NTM
Người dân tập thể dục mỗi ngày 
NTM
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện triển khai chương trình "đường làng có hoa" 
NTM
Đường làng có hoa 
NTM
Và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 
NTM

N. Huyền