Theo đó, kế hoạch sẽ hỗ trợ đưa các hộ SXNN, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký tham gia 2 sàn TMĐT Postmart.vn và Voso.vn để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Lai Châu.

Bên cạnh đó là việc tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, cách thức xây dựng quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận và tác nghiệp trên sàn TMĐT cho các hộ SXNN thúc đẩy đổi mới phương thức mua bán trên sàn TMĐT, nền tảng số; Hỗ trợ hộ SXNN đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn TMĐT; thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian; Thông qua các sàn TMĐT và nền tảng số cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân… Hình thành các hộ SXNN số, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

Nông thôn mới
Nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lai Châu gắn mác OCOP được nhiều khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Ngô Dương

Mục tiêu của kế hoạch, trong năm 2021 có 70% số hộ SXNN đăng ký tham gia giao dịch mua, bán trên sàn TMĐT được đào tạo, tập huấn; các năm tiếp theo 100% số hộ SXNN đăng ký tham gia giao dịch mua, bán trên sàn TMĐT được đào tạo, tập huấn. Trong năm 2021 có 50% số hộ SXNN đăng ký tài khoản bán hàng/gian hàng trên sàn TMĐT; các năm tiếp theo 100% số hộ SXNN đăng ký tài khoản bán hàng/gian hàng trên sàn TMĐT.

Cũng trong năm 2021, có 50% số hộ SXNN có tài khoản thanh toán điện tử; các năm tiếp theo 100% số hộ SXNN có tài khoản thanh toán điện tử; có 60% số hộ SXNN đăng ký tham gia sàn TMĐT được đào tạo, tập huấn; các năm tiếp theo 100% số hộ SXNN đăng ký tham gia sàn TMĐT được đào tạo, tập huấn.

 

Việc hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có chỉ tiêu số/loại sản phẩm được quảng bá, giới thiệu trên sàn TMĐT; Sản lượng nông sản tiêu thụ qua sàn TMĐT; Số sản phẩm nông nghiệp được gắn mác thương hiệu trên sàn TMĐT là 100% sản phẩm OCOP; Số hộ SXNN được gắn mác thương hiệu trên sàn TMĐT; Số sản phẩm nông sản và/hoặc hộ SXNN có công cụ truy xuất nguồn gốc trên sàn TMĐT; Số thị trường trong nước (tỉnh/thành) đã tiêu thụ sản phẩm qua sàn TMĐT; Số thị trường nước ngoài đã tiêu thụ sản phẩm qua sàn …

Để thực hiện được kế hoạch trên, tỉnh đã đề ra 3 nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: Tập trung xây dựng gian hàng số trên các sàn TMĐT Postmart.vn và Voso.vn cho các hộ SXNN tại các xã, phường, thị trấn nhằm thúc đẩy các hình thức giao dịch hiện đại, chuyển đổi phương thức giao dịch truyền thống, hướng đến phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Lựa chọn các hộ SXNN đủ điều kiện, có sản phẩm đạt các chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng như VietGap, các sản phẩm OCOP và có mong muốn chuyển đổi lên sàn TMĐT để tập trung hỗ trợ, xây dựng điển hình nhằm dẫn dắt, lan tỏa hoạt động mua, bán và tiêu thụ sản phẩm nông sản trên sàn TMĐT; Tổ chức đào tạo, hướng dẫn kỹ năng số, kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số; cách thức đăng ký tài khoản thanh toán, tài khoản mở gian hàng trên sàn TMĐT và hoạt động tác nghiệp trên sàn TMĐT; Hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói - kết nối - giao nhận để hộ SXNN tác nghiệp trong quá trình kết nối mua bán trên sàn TMĐT.

Hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bằng việc thực hiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp thông qua sàn TMĐT và các kênh phân phối của doanh nghiệp bưu chính sở hữu sàn; Mở rộng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên kênh phân phối mới, hiện đại và bền vững thông qua nền tảng số; Hỗ trợ gắn sản phẩm với thương hiệu cụ thể của từng hộ SXNN, đảm bảo chất lượng sản phẩm nông nghiệp cung cấp tới người tiêu dùng, thông qua sàn TMĐT.

Việc hỗ trợ cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh bằng việc cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân; Có chính sách ưu đãi cho hộ SXNN khi mua sắm các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh trên sàn TMĐT…

Ngô Dương