Theo kế hoạch, năm 2021, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm các xã: Hoàng Văn Thụ (huyện Văn Lãng); Hữu Khánh (huyện Lộc Bình); Bằng Mạc (huyện Chi Lăng); Đình Lập (huyện Đình Lập) và Tân Văn (huyện Bình Gia).

Nông thôn mới
Các xã đang tăng tốc thực hiện các tiêu chí để đạt xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Việt Hà

Phát sinh ngoài kế hoạch của tỉnh, 2 huyện Bắc Sơn và Tràng Định cũng phấn đấu đưa thêm 2 xã Đồng Ý và xã Chi Lăng đạt chuẩn NTM nâng cao.

Thế nhưng trên thực tế, từ đầu năm đến nay, việc triển khai xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh diễn ra khá chậm.

Tính đến hết tháng 9/2021, bình quân mỗi xã điểm xây dựng xã NTM nâng cao mới chỉ đạt 11/14 tiêu chí; 2 xã phấn đấu đạt chuẩn ngoài kế hoạch đạt trung bình 8,5/14 tiêu chí.

 

Hiện các xã phấn đấu xây dựng NTM nâng cao đều đang tập trung tăng tốc thực hiện các tiêu chí chưa đạt để có thể hoàn thành 14/14 tiêu chí xã NTM nâng cao trong năm nay.

Nhiều giải pháp đã được triển khai để có thể hiện thực hóa mục tiêu đề ra như chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân để huy động người dân chung sức thực hiện các tiêu chí như: môi trường, y tế, đường giao thông…

Đáng chú ý, các xã đã nỗ lực huy động thêm nguồn lực xã hội hóa như huy động sự đóng góp của người dân, cán bộ công chức, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để có thêm điều kiện giúp nhanh chóng hoàn thiện các tiêu chí.

Được biết, để hỗ trợ các xã thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao năm 2021, ngày 20/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phân bổ hơn 3 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng xã NTM nâng cao (trước đó, năm 2020, tỉnh phân bổ 19,5 tỷ đồng cho các huyện, thành phố xây dựng xã NTM nâng cao).

Việt Hà