Xây dựng nông thôn mới với mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống người dân, là của dân, do dân, vì dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Nắm được tinh thần đó, thời gian qua tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực vận động người dân cần nâng cao vai trò là chủ thể của nông thôn, sẵn sàng đóng góp công ích cho làng xóm và học hỏi, nâng cao nhận thức trình độ sản xuất, cải thiện kinh tế, nâng cao đời .

Người nông dân ngày nay không chỉ biết chung tay làm giàu, khởi nghiệp để có cuộc sống sung túc, ấm no hơn mà còn sẵn sàng cống hiến vì lợi ích chung, vì cộng đồng bà con xóm làng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tuy vẫn còn nhiều gia đình khó khăn nhưng họ luôn sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để cùng với chính quyền xây dựng nông thôn mới. 

Điều đó được thể hiện rất rõ qua phong trào “Ngày chủ nhật đỏ chung sức xây dựng NTM” được UBND huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) phát động nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng sự đồng thuận của người dân trong xây dựng NTM. 

Lạng Sơn,nông thôn mới,xây dựng
Huy động sức dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới

Ông Lương Thành Chung - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Chi Lăng cho biết: “Để lan toả phong trào và thực hiện một cách hiệu quả, chúng tôi đã phối hợp với UBND các xã rà soát, dựa vào nhu cầu thực tế của từng xã để lên kế hoạch cụ thể, từ đó, phối hợp với các phòng, ban của huyện cử cán bộ, công chức, viên chức đến cơ sở tham gia các hoạt động xây dựng NTM.

Với sự vào cuộc tích cực trên, sau 6 tuần triển khai phong trào, toàn huyện Chi Lăng đã huy động được trên 1.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã cùng gần 6.000 lượt người dân tại 16 xã trên địa bàn xây được 235 hố rác; trồng mới 4.800 cây cảnh quan; xây dựng và trồng 350 m đường hoa; đổ bê tông 45 m đường cấp C; đổ sân bê tông 202 m2; đào 45 cột điện; cắt tỉa 10,2 km đường hoa; phát quang, vệ sinh đường làng ngõ xóm được 49,8 km… Cùng với đó, hỗ trợ người dân xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở”.

 

Việc thực hiện phong trào “Chủ nhật đỏ xây dựng NTM” đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền xã và từng cán bộ, công chức, viên chức, tạo không khí sôi nổi trong Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn.

Nhờ những nỗ lực ấy mà diện mạo các vùng nông thôn ở nhiều địa bàn của huyện Chi Lăng có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cộng đồng dân cư khu vực nông thôn; văn hóa, môi trường có sự chuyển biến tích cực thông qua việc chỉ đạo hình thành các khu dân cư kiểu mẫu có những nét nổi bật về cảnh quan, đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp; 

Với tỉnh Lạng Sơn nói chung và huyện Chi Lăng nói riêng thì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới không phải là mục tiêu hàng đầu mà quan trọng là phát huy và nâng cao đời sống của người dân khu vực nông thôn, trong đó đặc biệt xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là chiến lược phát triển của tỉnh với mục tiêu cao nhất là nông thôn phát triển bền vững, nông dân thật sự được hưởng những thành quả mà nông thôn mới đem lại.

Để thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cũng như tổ chức thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng, thực chất.

Cùng với đó là tập trung phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa. Mặt khác, tỉnh cũng yêu cầu các xã đạt chuẩn nông thôn mới có kế hoạch, lộ trình cụ thể giữ vững nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng tới mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Có thể nói, phong trào xây dựng NTM ở Lạng Sơn thời gian qua đã có sức lan tỏa rộng khắp đến các thành phần xã hội và địa phương, được đông đảo các tổ chức và nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số hưởng ứng tham gia, góp phần xây dựng nông thôn trù phú, cuộc sống ấm no, giữ vững bản sắc dân tộc và an ninh trật tự được ổn định.

Hoàng Thanh