Trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM có 2 tiêu chí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đó là tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 14 về giáo dục.

Để thực hiện được những tiêu chí đó, thời gian qua tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đặc biệt đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia nhưng cũng gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại.

Qua hơn 9 tháng đầu năm 2021, việc triển khai xây dựng nhiều công trình trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn rất chậm. Cụ thể, tiến độ bình quân chung các công trình trường học trên địa bàn tỉnh mới đạt khoảng 50%.

Trong đó, có một số huyện tiến độ rất chậm như: huyện Lộc Bình có công trình mới đạt khoảng 10%; Tràng Định khoảng 15%; Chi Lăng khoảng 20%… Với tiến độ như vậy, nhiều công trình sẽ khó hoàn thành trong năm 2021.

Trong khi đó, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia là bước đệm rất quan trọng, có tác động rất lớn đến chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo như mục tiêu đề ra.

Lạng Sơn,nông thôn mới,trường học
Đường đến trường khang trang, sạch sẽ hơn

Ông Phạm Văn Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tràng Định cho biết, năm 2021, xã Quốc Khánh được đầu tư xây dựng, cải tạo 4 công trình liên quan đến trường học. Hiện nay, các công trình đều mới được khởi công xây dựng đầu tháng 10/2021.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, UBND huyện làm việc với các nhà thầu để nắm bắt tiến độ, tháo gỡ khó khăn; lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban thường xuyên kiểm tra để đôn đốc việc triển khai thực hiện của nhà thầu. Bên cạnh đó, về biện pháp kỹ thuật, các công trình sẽ được thêm phụ gia vào bê tông để đông cứng nhanh và nhanh chóng thực hiện các hạng mục khác.

 

Để đẩy nhanh tiến độ, một mặt đơn vị thi công cũng như đầu tư phải chủ động trong việc chuẩn bị vật liệu, đặc biệt các vật liệu cần gia công trước như: cửa, sắt, lan can. Mặt khác, đơn vị thường xuyên duy trì 30 công nhân làm việc tại công trường, linh hoạt triển khai các biện pháp thi công cho phù hợp với điều kiện thời tiết… Với những giải pháp đã và đang được thực hiện, đơn vị phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2021, vượt thời hạn 1 tháng.

Cùng với sự chủ động, quyết tâm của các huyện, chủ đầu tư, nhà thầu, tỉnh Lạng Sơn cũng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao việc triển khai các công trình hạ tầng nói chung, đặc biệt là các công trình trường học.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn cho biết, để triển khai xây dựng cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, khi chưa có nguồn lực phân bổ từ trung ương, tỉnh đã chủ động tạm ứng ngân sách tỉnh để hỗ trợ các huyện có thêm nguồn lực để khởi công các công trình.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn thành lập các đoàn công tác để kiểm tra tiến độ xây dựng NTM nói chung, trong đó trực tiếp đến kiểm tra tiến độ các công trình trường học. Từ đó, kịp thời nắm bắt, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, qua đó, giúp đẩy nhanh tiến độ các công trình trường học…

Từ sự chủ động của các xã cộng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, hy vọng năm 2021, việc triển khai xây dựng xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh sẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Để thực hiện được mục tiêu đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Đồng thời tập trung kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời tham mưu để cấp trên ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Cùng với đó, thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường tham gia các lớp bồi dưỡng đạt chuẩn, trên chuẩn để nâng cao hiệu quả quản lý và dạy học. Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên các trường học thực hiện cải tiến phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học... tập trung xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Thanh