Dấu ấn một nhiệm kỳ

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Quang Tùng – Chủ tịch Liên minh HTX Lâm Đồng cho biết, trong những năm qua, đơn vị liên tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả ấn tượng trong nhiệm kỳ 2014 – 2020. Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tăng cả về chất và số lượng, xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả gắn với chuỗi giá trị, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của khu vực kinh tế tập thể.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX đã thường xuyên đồng hành với các đơn vị thành viên trong suốt quá trình phát triển.

Liên minh HTX,Lâm Đồng,công nghệ cao

Các HTX nông nghiệp của Lâm Đồng đang đi đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Trong nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX đã tập trung tổng lực hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao giữ vai trò làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

“Một trong những hoạt động có tác dụng thúc đẩy và hỗ trợ mạnh mẽ đối với các HTX là hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp. Để làm được điều này, Liên minh HTX đã huy động từ nhiều nguồn: Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh có tổng vốn điều lệ cấp 15 tỷ đồng; tranh thủ nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương gần 20 tỷ đồng; Quỹ quốc gia VVL hơn 2 tỷ đồng…

Trong giai đoạn đã giải ngân cho 59 HTX vay với mức vay từ 30 triệu đến 10 tỷ đồng, giúp cho HTX thực hiện dự án, hỗ trợ thành viên, tạo công ăn việc làm tại địa phương. Hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất cũng được quan tâm đặc biệt”, ông Tùng chia sẻ.

Song song với đó, việc công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX cũng được tổ chức hoạt động thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ với kết quả bồi dưỡng cho hơn 1.600 học viên với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động, đồng thời triển khai thêm các nội dung mới như hoạt động kiểm toán HTX, xúc tiến quan hệ quốc tế, thực hiện công tác tư vấn chuyên nghiệp nghiệp, xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX hiệu quả, tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm kết nối toàn quốc và thị trường nước ngoài. Mục đích cuối cùng vẫn là hỗ trợ ngày càng tốt hơn cho các HTX phát triển.

Chung tay xây dựng NTM

Trong 5 năm qua, việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp có vai trò quan trọng trong sự phát triển của HTX, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, hoàn thiện tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng NTM.

 

Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 56 HTX hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, trong đó có 46 chuỗi liên kết của HTX nông nghiệp và 10 chuỗi liên kết HTX phi nông nghiệp được tập trung nhiều ở vùng canh tác rau, cà phê. 

Ngành nông nghiệp của Lâm Đồng đang dẫn đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Các HTX nông nghiệp là những đơn vị đi đầu trong việc sản xuất sạch và an toàn. Hầu hết các HTX nông nghiệp đều thực hiện các quy trình sản xuất VietGAP và hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn để sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài.

Liên kết giữa HTX với thành viên và đối tác thực hiện qua hợp đồng hợp tác, trong đó HTX có thể giữ vai trò bao tiêu sản phẩm, cung ứng vật tư đầu vào và cả vai trò tổ chức sản xuất. Chuỗi liên kết có thể từ 1 đến nhiều khâu, có thể theo một quy trình khép kín từ sản xuất, sơ chế, chế biến, xây dựng nhãn hiệu đến tiêu thụ hàng hóa nhằm tạo sự bền vững và gia tăng giá trị của mỗi khâu.

Liên minh HTX,Lâm Đồng,công nghệ cao
Đa số các sản phẩm nông nghiệp của HTX đạt chuẩn VietGAP

Việc xây dựng chuỗi giá trị gắn với xây dựng HTX cũng giúp cho thành viên HTX có tiếng nói mạnh mẽ hơn, có năng lực đàm phán trong giao dịch với đối tác. 

Ông Tùng cũng cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây thiệt hại nặng cho nền kinh tế thì nhiều HTX đã xây dựng được vùng nguyên liệu chuyên canh, thương hiệu uy tín, nổi tiếng trong và ngoài nước mà mặt hàng chuối Laba là một ví dụ điển hình. Vai trò của Liên kết chuỗi được thể hiện rất rõ khi đối phó với tình hình dịch Covid-19: các HTX có hình thành liên kết sẽ bị tác động xấu ít hơn, sụt giảm doanh thu thấp hơn 15 – 20% so với các HTX chưa liên kết.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng có 95/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã đạt chuẩn đều có từ 2 HTX trở lên. Các HTX nông nghiệp trên địa bàn phát huy vai trò vận động, tập hợp, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, địa phương đã hình thành nhiều mô hình liên doanh, liên kết đảm bảo đầu ra sản phẩm được ổn định cho bà con. 

Các HTX khối tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động là thành viên và lao động thuê ngoài góp phần nâng cao thu nhập và mức sống ở vùng nông thôn. Các Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động tốt góp phần đáng kể hạn chế thì nạn cho vay nặng lãi, đáp ứng nhu cầu vay sản xuất và sinh hoạt ở nông thôn.

Các HTX còn đóng góp quan trọng trong thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn trong thời kỳ mới khi tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, đóng góp xây dựng công trình công cộng.  

“Trong 6 tháng đầu năm 2020, các HTX khối giao thông vận tải bị thiệt hại doanh thu ước tính từ 70-80%, nhiều xe hoạt động cầm chừng và ngưng hoạt động trong tháng 4/2020, số lượng lao động không có việc làm tăng cao. Nhiều HTX khác trong khối công thương, dịch vụ du lịch cũng chịu ảnh hưởng rất lớn”, ông Bùi Quang Tùng – Chủ tịch Liên minh HTX Lâm Đồng.

Vũ Linh