Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã có 118 xã, chiếm 83,5% số xã trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn và ra mắt xã nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm tỷ lệ 6,99% tổng số xã; 5 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gồm Thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo và huyện Gò Công Đông.

Nông thôn mới
Ảnh minh họa.
 

Trong năm 2021, Tiền Giang phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn, ra mắt xã nông thôn mới; 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 huyện là Gò Công Tây đạt chuẩn nông thôn mới. Địa phương huy động 1.353 tỷ đồng từ ngân sách các cấp đầu tư kiện toàn cơ sở vật chất hạ tầng xây dựng nông thôn mới, trong đó riêng ngân sách cấp huyện và cơ sở đóng góp khoảng 277 tỷ đồng.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới năm 2021 gắn với các chương trình phục hồi phát triển sản xuất - kinh doanh sau đại dịch Covid-19, khi tỉnh đang trở lại trạng thái bình thường mới. Mặt khác, lồng ghép Chương trình xây dựng nông thôn mới với Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); quan tâm huy động tốt các nguồn lực xây dựng nông thôn mới theo hướng xã hội hóa, vốn đóng góp của nhân dân, phát động phong trào hiến đất kiến thiết hạ tầng giao thông - thủy lợi trong người dân nông thôn trên tinh thần học tập và làm theo Bác... Trước mắt, chỉ đạo thu hoạch an toàn dứt điểm vụ Hè thu và tổ chức sản xuất vụ Đông xuân năm 2021 - 2022 thắng lợi nhằm ổn định cuộc sống cho người dân.

Ngọc Yến