Được biết, ngay từ năm 2018, HND Vụ Bản đã tích cực vận động hội viên tham gia Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh tập trung theo mô hình “Cánh đồng lớn”; hình thành các mô hình liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị, tích cực tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

Nông thôn mới
Một góc nông thôn tại Vụ Bản, Nam Định.

Tính đến tháng 10/2021, toàn huyện Vụ Bản đã có 7 sản phẩm OCOP (1 sản phẩm đạt hạng 4 sao là “Trà tươi hương chanh mật ong S24” tại xã Quang Trung; 6 sản phẩm đạt hạng 3 sao gồm: “Gạo sạch Bốn Thuận” tại xã Hợp Hưng; “Trứng gà sạch” tại xã Hiển Khánh; “Dầu lạc nguyên chất” của cơ sở Tiến - Thuấn; Kẹo sừu châu, kẹo lạc cơ sở Lê – Giáp tại xã Kim Thái và Khu du lịch sinh thái núi Ngăm, xã Minh Tân).

 

Bên cạnh mô hình Vườn – Ao - Chuồng truyền thống, các mô hình trang trại cá lúa, lúa sen… đã đưa nhiều nông dân trở thành nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Cụ thể, bình quân mỗi năm huyện Vụ Bản đã có trên 20.150 hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Khi tham gia chương trình, các hộ được hỗ trợ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh nội lực của người dân, sự hoạt động hiệu quả của HND, các Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng là điểm sáng của địa phương trong phong tròa phát triển kinh tế, xây dựng NTM. Cụ thể, tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân với số vốn đạt trên 1,2 tỷ đồng (chủ yếu cho các hộ kinh doanh nhro vay); Tổng dư nợ từ Ngân hàng NN và PTNT là 287 tỷ đồng (cho 2.850 hộ vay làm mô hình trang trại); và dư nợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 75,9 tỷ đồng (cho 2.696 hộ vay phát triển sản xuất).

Nhờ sự hoạt động có hiệu quả của HND, 3 năm qua HND Vụ Bản đã khuyến khích được các doanh nghiệp, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tích tụ ruộng đất bằng các hình thức hợp pháp để đầu tư sản xuất, kinh doanh đảm bảo quy mô, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại; tham gia xây dựng vùng sản xuất tập trung theo quy mô cánh đồng lớn; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi hiệu quả, góp phần xây dựng NTM tại địa phương.

Nam Phương