Tháng 7-2019, Nam Ðịnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM), là một trong hai tỉnh dẫn đầu cả nước trong thực hiện chương trình này. Ðây là thành tựu to lớn, đáng khích lệ của cả hệ thống chính trị và nhân dân Nam Ðịnh sau chín năm đồng thuận phấn đấu, huy động mọi nguồn lực vì mục tiêu chung. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn và đời sống người dân trong tỉnh được nâng cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Không tự bằng lòng với những gì đã đạt được, Nam Ðịnh tiếp tục bắt tay ngay vào xây dựng NTM nâng cao, đồng thời chọn lựa một số địa phương, mô hình để xây dựng NTM kiểu mẫu.

Nam Định,nông thôn mới kiểu mẫu,nông thôn mới
Đường nông thôn mới kiểu mẫu

Từ giữa năm 2019 đến nay, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, kế hoạch triển khai mục tiêu này. Trên cơ sở đó, Văn phòng điều phối NTM tỉnh và các sở, ngành tập trung hướng dẫn các địa phương thực hiện bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu; thôn, xóm NTM kiểu mẫu; mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, tuyến đường kiểu mẫu...

Tỉnh Nam Định đã đặt ra mục tiêu xây dựng NTM năm 2020 và cả giai đoạn 2021 - 2025 đó là hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 50% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 50% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện Hải Hậu được công nhận huyện NTM kiểu mẫu.

Để đặt được mục tiêu trên, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa; tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Ðịnh, Nguyễn Phùng Hoan dù hơn một năm qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp,  ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân, nhưng nhìn chung phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu vẫn được triển khai như một cuộc vận động lớn, lan tỏa sâu rộng.

 

Từ thành tựu của giai đoạn đầu, người dân Nam Ðịnh nhận thức sâu sắc vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, tiếp tục đồng lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Ðây là động lực quan trọng nhất để tỉnh phấn đấu triển khai thành công những mục tiêu lớn này, trong bối cảnh nguồn thu ngân sách hạn hẹp, hoạt động thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn.

Tỉnh Nam Định cũng xác định việc triển khai Chương trình OCOP là giải pháp quan trọng để thực hiện nhóm tiêu chí về sản xuất, thu nhập, hộ nghèo trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Sau hơn một năm thực hiện, Nam Ðịnh đã có 62 sản phẩm OCOP, bước đầu tạo phong trào khởi nghiệp, tăng cường sản xuất tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị. Tuy nhiên, phong trào không đồng đều: Trong 62 sản phẩm được công nhận, có 40 sản phẩm của huyện Hải Hậu, 12 sản phẩm của TP Nam Ðịnh, tám huyện còn lại chỉ đóng góp 10 sản phẩm. Một số nơi, nhận thức từ người dân đến cán bộ còn hạn chế, không mặn mà tham gia; nhiều mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, không đủ điều kiện nâng tầm sản phẩm.

Theo đánh giá tiêu chí khó duy trì, nâng cao bậc nhất trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu là môi trường. Hiện nhiều nơi vẫn xử lý rác bằng cách chôn lấp, chưa có lò đốt tập trung.

Lãnh đạo chính quyền những xã đã có lò đốt lại đau đầu vì sau gần 10 năm, hệ thống đã xuống cấp, đòi hỏi phải làm mới, mở rộng quy mô, hết sức tốn kém. Ðể khắc phục khó khăn này, Nam Ðịnh  hỗ trợ mỗi địa phương 250 triệu đồng thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nguồn. Mô hình bước đầu phát huy hiệu quả, tuy nhiên còn nhiều bất cập như người dân còn lúng túng, chưa quen phân biệt rác thải hữu cơ, vô cơ; việc thu gom, xử lý rác thải sau phân loại còn hạn chế. Bên cạnh đó, tiêu chí về bảo hiểm y tế ở nhiều nơi cũng có dấu hiệu sụt giảm…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Ðịnh, Nguyễn Phùng Hoan khẳng định, dù còn không ít khó khăn, thời gian tới tỉnh chủ trương tập trung cao độ thực hiện phong trào xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu, từng bước nhân rộng các miền quê đáng sống. Nhìn lại thành tựu của chặng đường 10 năm qua, Nam Ðịnh tin tưởng sẽ thực hiện thành công mục tiêu lớn này bằng sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng thuận của người dân.

Hoàng Thanh