Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, trong thời gian qua Sở đã tập trung củng cố Hợp tác xã nông nghiệp trong toàn tỉnh tổ chức, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Qua đó, khẳng định rõ vai trò của Hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, hàng năm UBND tỉnh Nam Định đều ban hành các kế hoạch, chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, được sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và PTNT, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhiều xã, thị trấn ở trong tỉnh đã tập trung củng cố, xây dựng Hợp tác xã sản xuất kinh doanh hiệu quả. Các Hợp tác xã (HTX) đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho thành viên, ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Nam Định
Một sản phẩm của Hợp tác xã thủy sản Hải Điền ở huyện Hải Hậu (Nam Định).

Các Hợp tác xã nông nghiệp từng bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng, mô hình mới hiệu quả, có tính bền vững. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, hiện nay nhiều Hợp tác xã nông nghiệp đã tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, chủ động liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, mở rộng các hoạt động dịch vụ, tích cực đưa tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất.

Đến nay các HTX đã thực hiện được bình quân 5-6 loại dịch vụ (tăng 1-2 dịch vụ so với trước), có nhiều HTX tổ chức được 9-10 loại dịch vụ, ngoài các dịch vụ thiết yếu còn bổ sung thêm dịch vụ tín dụng, vệ sinh môi trường, nước sạch đặc biệt trong đó có các dịch vụ khép kín (từ cung ứng giống, vật tư, làm đất, gieo sạ đến thu hoạch lúa).

Cụ thể như tại huyện Vụ Bản có HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hợp Hưng, xã Hợp Hưng và HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Lê Lợi, xã Thành Lợi, thu nhập từ dịch vụ tín dụng đạt bình quân từ 200-500 triệu đồng/năm; HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Minh Tân, xã Minh Tân thu nhập từ dịch vụ nước sạch sinh hoạt bình quân trên 200 triệu đồng/năm.

Hay tại huyện Mỹ Lộc, HTX Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Liêm Trại, xã Mỹ Thịnh thu nhập từ dịch vụ thu hoạch lúa đạt bình quân từ 180-200 triệu đồng/năm...

 

Nhiều HTX đã tích tụ ruộng đất và hình thành nên các cánh đồng lớn, đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên; liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp thực hiện các chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản; HTX cung cấp dịch vụ, vật tư đầu vào, tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Hiện nay, tỉnh đã có trên 100 HTX tham gia thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong cung ứng và tiêu thụ nông sản cho các hộ thành viên; có 7 HTX có tem truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm hàng hóa của HTX; 19 HTX đã có 31 sản phẩm đạt tiêu chuẩn được UBND tỉnh cấp chứng nhận OCOP; có 30 HTX đã đầu tư máy móc, trang thiết bị và liên kết với các HTX  trong tỉnh sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm nông sản, xây dựng chuỗi giá trị; có 63 HTX tổ chức sản xuất theo quy hoạch vùng với 251 cánh đồng lớn với trên 13.000 ha.

Một số HTX tiêu biểu như HTX Nghĩa Bình, Nghĩa Hồng (huyện Nghĩa Hưng), HTX Nam Cường, Yên Nhân (huyện Ý Yên), HTX Minh Tân, Cốc Thành, HTX Chế biến nông sản Bốn Thuận (huyện Vụ Bản), HTX Toàn Thắng, HTX thủy sản Hải Điền (huyện Hải Hậu), HTX nuôi trồng thủy sản Xuân Hòa (huyện Xuân Trường)...

Thông qua hoạt động tập thể, HTX đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn dân cư, tích cực tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo; nhiều HTX tiếp tục khơi dậy được tính đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng; đã sử dụng vốn quỹ để hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và chăm lo phúc lợi cho các hộ thành viên, góp phần ổn định trật tự chính trị, xã hội và an ninh nông thôn.

Trong xây dựng nông thôn mới, ngoài thực hiện tốt tiêu chí số 4.4 trong nông thôn mới nâng cao và tiêu chí 1.5 trong nông thôn mới kiểu mẫu, HTX nông nghiệp còn đóng góp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn; phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, tích cực triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, phát triển sản phẩm OCOP, chú trọng đầu tư xây dựng vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh... góp phần cùng với các ngành hoàn thành xã nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020 và xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Thảo Nguyên