Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả đã tác động tích cực tới đời sống kinh tế - xã hội, làm chuyển biến bộ mặt vùng nông thôn.

Đắk Nông,xây dựng nông thôn mới
Nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang tại Đắk Nông

Tại Đắk Nông, hàng loạt nhà văn hóa thôn, buôn cho đến nhà văn hóa xã được đầu tư xây dựng rất khang trang, sạch đẹp; các phong tục tập quán, lễ hội của người dân các dân tộc trên địa bàn được chính quyền cổ vũ, động viên giữ gìn và phát huy bản sắc.

Có thể nói hiện nay đời sống văn hoá của nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày càng khởi sắc. Song song với việc số hộ nghèo giảm sâu, hộ giàu tăng mạnh, cảnh quan môi trường nông thôn được xây dựng ngày càng xanh - sạch - đẹp thì tình làng nghĩa xóm cũng ngày càng bền chặt.

 

Các hoạt động thể dục thể thao được quan tâm tối đa đã tác động sâu sắc đến tư tưởng, tâm lý, thói quen trong mọi tầng lớp nhân dân, khắc phục những biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, góp phần hình thành nếp sống văn hóa, văn minh.

Theo đánh giá của tỉnh Đắk Nông thì về cơ bản tiêu chí số 16 về văn hóa trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới đã được các xã thực hiện tốt, hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm tăng lên, đạt chất lượng cao hơn; người dân đã nâng cao ý thức trong xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Sau 5 năm triển khai thì đến nay toàn tỉnh Đắk Nông có 54/60 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa, đạt 90%, tăng 25 xã so với năm 2015.

Sông Cài