Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Thành đã phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, sâu sát, quyết liệt, xác định đúng phương pháp, lựa chọn đúng nội dung, khâu đột phá; có trọng tâm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Kể từ khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2019, đến nay Yên Thành đã có bước phát triển khá toàn diện, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn; địa phương đang tiếp tục xây dựng NTM nâng cao.

NTM nâng cao,Yên Thành,sản phẩm Ocop,Nghệ An
NTM nâng cao,Yên Thành,sản phẩm Ocop,Nghệ An
Thẩm định nông thôn mới nâng cao tại xã Long Thành và Sơn Thành (huyện Yên Thành) tháng 11/2021.

Từ năm 2020 đến nay, xã Long Thành (huyện Yên Thành) triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, tính đến thời điểm này toàn xã đã đạt 15/15 tiêu chí. Địa phương này đã xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, 100% đường làng đều được bê tông hóa, xã xây dựng được các tuyến đường trọng điểm; xây dựng mới nhà thi đấu đa năng trường cấp II, nâng cấp các hạng mục trụ sở UBND xã, nâng cấp hệ thống điện lưới 100% có dây bọc.

Hệ thống thủy lợi, đường nội đồng được đầu tư đồng bộ. Hiện xã đang xây dựng làng nghề sơ chế lươn đồng xóm Vân Thanh với 200 hộ dân theo nghề này. Đời sống người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm…

Bằng những nỗ lực, đến thời điểm này, xã Sơn Thành (huyện Yên Thành) cũng đã đạt 15/15 tiêu chí NTM nâng cao. Xã nỗ lực thu hút đầu tư xây dựng được nhà máy gạch tuy-nen trên địa bàn, duy trì số lượng xuất khẩu lao động; tập trung đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng quan trọng.

Tháng 11/2021 vừa qua, đoàn thẩm định của tỉnh đã thẩm định cho 2 xã Sơn Thành và Long Thành đạt chuẩn NTM nâng cao.

NTM nâng cao,Yên Thành,sản phẩm Ocop,Nghệ An
Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Phấn đấu trở thành huyện NTM nâng cao

 

Ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện Yên Thành đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, hướng dẫn 6 xã Long Thành, Sơn Thành, Tân Thành, Hoa Thành, Tăng Thành và Vĩnh Thành xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể để hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu về đích NTM nâng cao.

Huy động nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển xã hội đạt kết quả tích cực, diện mạo từ đô thị đến nông thôn có sự khởi sắc rõ nét, nhiều dự án trọng điểm được đưa vào hoạt động và đầu tư cụ thể như: Dự án biến đổi khí hậu, dự án nhà máy chế biến gạo của Tập đoàn TH; Nhà máy may của Tập đoàn An Hung; nâng cấp, sửa chữa đường QL 7B, QL 48E, đường tỉnh 537, 538D, xây dựng cầu Bến Hàng, cầu Khảo nghiệm, các tuyến đường giao thông trọng yếu, trường học…

NTM nâng cao,Yên Thành,sản phẩm Ocop,Nghệ An
Các mô hình trang trại, nhà lưới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Từ đầu năm đến nay, tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội ước đạt 7.450 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch và vượt 7,8% so với cùng kỳ 2020. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được tổ chức thi công đúng tiến độ; chất lượng công trình được chú trọng; tăng cường đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm như một số tuyến đường chính trong giai đoạn đầu thị trấn, cầu Bàu Dài xã Lăng Thành…

Bên cạnh đó, đã lựa chọn nhà thầu, cung ứng 2.440 tấn xi măng cho 9 xã trên địa bàn huyện để nâng cấp đường giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống mương thoát nước dân sinh năm 2021 theo Nghị quyết của HĐND huyện.

Bên cạnh đó, Yên Thành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả một số chương trình, đề án, cụ thể như: Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình OCOP kết hợp với thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm gắn với dán tem truy xuất nguồn gốc, hướng xây dựng các sản phẩm chủ lực của huyện mang thương hiệu của tỉnh Nghệ An;

Đẩy mạnh phát triển các làng nghề, phát triển các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm. Trong năm 2021, huyện Yên Thành phấn đấu có 6 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, xây dựng và công nhận ít nhất 5 vườn chuẩn trong năm 2021...

NTM nâng cao,Yên Thành,sản phẩm Ocop,Nghệ An
Bộ mặt nông thôn ở huyện Yên Thành đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao.

Ông Nguyễn Quý Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Thành cho biết, thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai đồng bộ chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tất cả các xã của huyện. Giữ vững các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch.

Năm nay được 25/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, ngoài 2 xã Long Thành và Sơn Thành đã được tỉnh thẩm định, trong tháng 12/2021 huyện tiếp tục trình tiếp cho 2 xã Hoa Thành, Tăng Thành hoàn thành xây dựng NTM nâng cao.

“Đến thời điểm hiện nay, UBND huyện cũng đã rà soát, tham mưu có 6 xã rà soát lại và đăng ký xây dựng NTM nâng cao năm 2022. Chúng tôi đã giao cho UBND kiểm tra lại toàn bộ tiêu chí, những đơn vị có thể về đích NTM nâng cao một cách khả thi để đưa vào trong kế hoạch. Huyện tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành NTM nâng cao, đến năm 2028 hoàn thành NTM kiểu mẫu”, Bí thư Huyện ủy Yên Thành cho biết thêm.

Việt Hòa