Năm 2021, huyện Thái Thụy có 6 xã (Thụy Duyên, Thụy Thanh, Thái Đô, Thái Thượng, Thụy Văn, Thụy Trình) xây dựng kế hoạch, lộ trình phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2021 - 2022.

Hiện nay, các xã này đã cơ bản đạt từ 6 - 9 tiêu chí trong tổng số 11 tiêu chí NTM nâng cao. Bên cạnh việc hoàn thành 11 tiêu chí theo quy định thì theo chủ trương của huyện, các xã xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao kể từ năm 2022 phải bổ sung thêm hai tiêu chí khác, cụ thể phải có ít nhất 1 sản phẩm OCOP và có ít nhất 1 nhà văn hóa thôn kiểu mẫu.Đây được coi là nét nổi bật, riêng của huyện trong xây dựng NTM nâng cao so với các địa phương khác nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và đời sống tinh thần của người dân. 

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Hội Nông dân huyện Thái Thụy cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm, giao chỉ tiêu, phát động tới các chi hội đăng ký thực hiện, đảm nhận nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Từ đầu năm đến nay, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện đóng góp hàng nghìn ngày công cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm mới và nâng cấp 18,5km đường giao thông nông thôn, cứng hóa 17,2km kênh mương. Hội viên tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thông qua việc duy trì tổ tự quản về an ninh trật tự; vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; trao quà cho tân binh lên đường nhập ngũ.

Ông Nguyễn Ngọc Truân, Chủ tịch UBND xã Thụy Trình (Thái Thụy) cho biết: Song song với việc tập trung triển khai xây dựng, hoàn thành 11 tiêu chí NTM nâng cao, xã tích cực thực hiện 2 tiêu chí bổ sung theo chỉ đạo của huyện, trong đó đã xây dựng được 1 nhà văn hóa thôn kiểu mẫu và đang triển khai thực hiện chương trình OCOP.

Ngoài ra, xã cơ bản đạt 9/11 tiêu chí NTM nâng cao, đồng thời đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng, hoàn thiện 2 tiêu chí còn lại là y tế, môi trường, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021 để đề nghị tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Để đạt được mục tiêu này, huyện Thái Thụy tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, trong đó làm tốt công tác huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư các công trình NTM phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

 

Để hoàn thành thắng lợi chương trình xây dựng NTM nâng cao, huyện Thái Thụy đang tiếp tục huy động sự vào cuộc từ các khâu, lĩnh vực.

Đặc biệt, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện với tư duy dám nghĩ dám làm đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, tích tụ ruộng đất, hình thành nhiều mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hội viên ngày càng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa các giống mới, đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chú trọng đầu tư phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao như thanh long ruột đỏ, dưa lưới, bưởi chăn nuôi con đặc sản như nhím, lợn đen... mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình hội viên. 

Thái Bình,nông thôn mới,hội nông dân
Ảnh minh họa

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 5.000 lượt cán bộ, hội viên về phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, kỹ thuật chăn nuôi thủy sản.

Thời gian tới, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Thái Thụy cho biết tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” lồng gắn với xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa gắn với thị trường nhằm nâng cao đời sống nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức và cá nhân từ huyện đến cơ sở, đề cao và phát huy trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tổ chức. Qua đó thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Hoàng Thanh