Theo thống kê từ Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Đắk R’lấp, hiện toàn huyện đã có 8/10 xã được công nhận nông thôn mới, còn lại 2 xã chưa đạt là xã Đắk Sin và xã Hưng Bình.

Theo đánh giá của huyện thì đến nay 2 xã nói trên đã đạt 19/19 tiêu chí và đã tổ chức thẩm tra, xây dựng hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định.

Tuy nhiên, đánh giá theo bộ tiêu chí cấp huyện thì đến nay huyện Đắk R’lấp mới đạt 7/9 tiêu chí (tiêu chí số 1 về quy hoạch; tiêu chí số 2 về giao Thông; tiêu chí số 3 về thủy lợi; tiêu chí số 4 về điện; tiêu chí số 6 về sản xuất; tiêu chí số 8 về an ninh, trật tự xã hội; tiêu chí số 9 về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới). Hai tiêu chí mà huyện Đắk R’lấp chưa đạt chuẩn là tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo dục và tiêu chí số 7 về môi trường.

Tiêu chí Nông thôn mới,tin tức Đắk Nông,Huyện Đắk R’lấp
Huyện Đắk R’lấp đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới của tỉnh Đắk Nông.
 

Thời gian qua, huyện Đắk R’lấp đã huy động tổng hợp các nguồn vốn để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất cho các tiêu chí số 5 và số 7. Thế nhưng, thực tế nguồn vốn vẫn chưa đủ, vì cùng lúc phải xây dựng nhiều tiêu chí ở cả cấp xã lẫn cấp huyện.

Riêng năm 2021, huyện chỉ được bố trí 800 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình nông thôn mới, quá ít so với nhu cầu thực tế. Ngoài ra, huyện còn gặp nhiều khó khăn do phải thực hiện các đợt giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện tại, huyện Đắk R’lấp đã có 2/5 trường THPT đạt chuẩn quốc gia và chỉ cần thêm 1 trường là đạt. Đến nay, huyện này đã hoàn thành việc đầu tư về hạ tầng thêm 1 trường THPT và đang gửi hồ sơ đề nghị Sở Giáo dục-Đào tạo thẩm định mức độ đạt chuẩn quốc gia.

Căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ thực hiện tại, dự kiến vào quý II năm 2022, huyện Đắk R’lấp mới có khả năng hoàn thành các điều kiện để lập hồ sơ đề nghị Trung ương xem xét, thẩm định.

Trần Nhân