Trong 2 ngày 22-23/12, Hội Nông dân TP Hà Nội phối hợp với Sở NN&PTNN TP Hà Nội tổ chức toạ đàm “Vai trò của Hội Nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2021”.

Xác định rõ vai trò của nông dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên nông dân lựa chọn những phần việc cụ thể và chỉ đạo các cấp Hội trong thành phố tổ chức thực hiện.

Các phong trào thi đua do Hội phát động đã được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng. Trên cơ sở đó, đa số hội viên đã tích cực chăm lo sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong lao động, sản xuất, tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình và tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác và hợp tác xã.

Hà Nội,Hội nông dân
Đường làng ở huyện Ba Vì (TP Hà Nội) 

Hội Nông dân Thành phố cũng đã tích cực vận động nông dân hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng, bảo vệ, duy tu kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng thiết chế văn hóa, hướng dẫn và tổ chức cho nông dân mạnh dạn chuyển đổi, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, gắn với sản xuất tiêu thụ và xây dựng nhãn hiệu hàng hóa. Tập trung đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với nông dân các nhóm hộ, giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua mô hình tổ hợp tác xã, nâng cao khả năng sản xuất tiêu thụ sản phẩm…

Đến nay toàn thành phố đã có 12/18 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm, Thạch Thất, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây.

Có 4 huyện gồm: Mê Linh, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Chương Mỹ đã trình Thủ tướng xét duyệt huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 22 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Chuyển biến tích cực trong đời sống của người nông dân là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

 

Với nhận thức và trách nhiệm của mình, buổi tọa đàm đã thu hút 19 ý kiến tham luận của các cán bộ, hội viên nông dân cấp cơ sở, tập trung vào nhiều nhóm vấn đề sát với thực tế xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại 6 huyện: Chương Mỹ, Hoài Đức, Ba Vì, Đan Phượng, Thanh Oai và Thanh Trì.

Trong đó, nông dân quan tâm nhất là vấn đề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất – kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật; cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân vay vốn, tham gia xây dựng các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm); chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ liên kết tìm đầu ra bền vững cho nông sản…

Thông qua tọa đàm, cán bộ Hội các cấp và hội viên nông dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Từ đó có các hình thức tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí phù hợp, sát với thực tiễn từng địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

Sau những câu hỏi của nông dân, đại diện Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội (Sở NN&PTNT Hà Nội) và Liên minh Hợp tác xã TP cũng đã giải đáp các câu hỏi của nông dân liên quan đến các vấn đề cán bộ, hội viên nông dân nêu.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Dương Thị Hằng cho biết, Hội sẽ tiếp thu, tổng hợp tất cả các ý kiến của cán bộ, hội viên và trao đổi, thảo luận với các sở, ngành để đưa ra các giải pháp phù hợp cũng như có hướng dẫn cụ thể, sát với nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân.  Trên cơ sở đó, tiếp tục tham mưu với TP thông qua việc triển khai thực hiện tốt Chương trình số 04 của Thành ủy về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 – 2025”.

Xác định rõ vai trò của nông dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện. Điển hình phải kể đến các phong trào thi đua, cuộc vận đông nông dân hoàn thành dồn điển đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa. Các hoạt động hướng dẫn, tổ chức cho nông dân chuyển đổi, phát triển các mô hình sản xuất theo hướng an toàn, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa; đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với nông dân thành nhóm hộ, giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã nâng cao khả năng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Đáng chú ý, thông qua hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và các chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên nông dân, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

N. Huyền