Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Thạch Thất đã có 21/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới (riêng xã Thạch Hòa phát triển theo hướng đô thị); thu nhập bình quân của huyện đạt 70 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 5,4 lần so với năm 2010.

nông thôn mới
Xã Đại Đồng là xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện Thạch Thất.

Hiện nay, toàn huyện đã có xã Đại Đồng được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Và trong năm 2021 này, huyện phấn đấu có thêm xã Hương Ngải đạt chuẩn NTM nâng cao.

Theo kế hoạch, huyện Thạch Thất phấn đấu tới năm 2025 có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, huyện đã đặt ra một số mục tiêu để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM như:

Nâng mức thu nhập bình quân lên 120 triệu đồng/người/năm;

Duy trì tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM 100%, trong đó, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM nâng cao 40%; NTM kiểu mẫu 25%;

Tỷ lệ thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh văn hóa 85%;

Tỷ lệ cơ quan, đơn vị được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa 95%;

Tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa 90%;

Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 100%, trong đó, số trường đạt chuẩn mức độ 2 trên 30%;

 

Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt trên 80%. Tỷ lệ thất nghiệp dưới 1%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên 65%;

Đến năm 2025, huyện Thạch Thất đặt mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 100%; tỷ lệ rác thải được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý trong ngày đạt 100%. Tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 100%. Tỷ lệ cụm công nghiệp, làng nghề có trạm xử lý nước thải 100%.

nông thôn mới
Xã Đại Đồng hiện có hơn 420 hộ kinh doanh; 184 hộ sản xuất đồ mộc, bún, may gia công; hơn 3.000 lao động làm trong các doanh nghiệp và đi lao động ở nước ngoài… đã góp phần nâng bình quân thu nhập của xã lên hơn 70 triệu đồng/người/năm.

Để đạt được những mục tiêu trên, huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả một số tiêu chí xây dựng NTM, khuyến khích tích tụ ruộng đất, cho thuê đất để sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, nhân rộng mô hình sản xuất công nghệ cao ở các xã hướng đến năm 2025 thực hiện thí điểm xây dựng vùng nông nghiệp sử dụng công nghệ cao.

Tiếp tục tổ chức lập, phê duyệt các quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực nhằm phục vụ kêu gọi đầu tư.

Đẩy mạnh duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông; huy động nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống đê điều, thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai.

nông thôn mới
Các gian hàng giới thiệu nông sản của xã Đại Đồng

Bên cạnh đó, huyện Thạch Thất cũng sẽ tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản của huyện để mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nhân dân.

Ngoài tập trung phát triển các mô hình nông nghiệp kinh tế cao, huyện Thạch Thất đẩy mạnh hỗ trợ các làng nghề, làng nghề truyền thống phát triển tại hộ gia đình và các cụm công nghiệp để người dân yên tâm sản xuất, gia tăng thu nhập. Trên thực tế, thu nhập đem lại từ các làng nghề khá lớn và đã giải quyết cơ bản bài toán lao động, việc làm cho địa phương.

nông thôn mới
xã Đại Đồng đang hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Trong năm 2021, với những kết quả đạt được, huyện Thạch Thất đăng ký phấn đấu đưa xã Hương Ngải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo khảo sát của UBND huyện cho thấy, đến nay xã Hương Ngải có 15/19 tiêu chí đạt, 4 tiêu chí cơ bản đạt gồm: tiêu chí số 2 - giao thông; tiêu chí số 5 - trường học; tiêu chí số 6 - cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 17 - môi trường và an toàn thực phẩm. Huyện Thạch Thất sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện, đặc biệt là các dự án trên địa bàn xã Hương Ngải, đáp ứng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, chỉ đạo xã Hương Ngải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án do xã làm chủ đầu tư; hoàn thiện hồ sơ trình Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố về thẩm tra, công nhận xã Hương Ngải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.  

Lam Giang