Những năm qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Quảng Bình đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX; trong đó chú trọng tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản trị, điều hành cho lãnh đạo HTX thành viên. Nhờ đó, các HTX thành viên đã từng bước nâng cao năng lực quản lý, vận hành, liên kết, hợp tác… một cách có hiệu quả, phù hợp với từng đơn vị.

Trong giai đoạn 2018 - 2020, Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 33 lớp bồi dưỡng cán bộ, nâng cao nghiệp vụ quản lý với gần 2.100 lượt học viên tham gia. Cụ thể năm 2018 tổ chức 12 lớp với 650 học viên; năm 2019 tổ chức 12 lớp với 773 lượt học viên; năm 2020 tổ chức 9 lớp với 650 lượt học viên.

Liên minh HTX
Liên minh HTX Quảng Bình tổ chức gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho các HTX thành viên

Những lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản trị, điều hành cho lãnh đạo HTX năm 2020 dành cho đối tượng là lãnh đạo quản lý HTX như: Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Tổ trưởng bộ phận của các HTX. Học viên được tiếp thu các chuyên đề như: Nâng cao năng lực quản trị HTX, Quản trị Marketing, quản trị sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng với doanh nghiệp.

Mỗi năm chương trình bồi dưỡng, tập huấn cho các học viên HTX gắn với những nhiệm vụ kinh tế, xã hội trọng tâm khác nhau. Năm 2020 tập trung nhiệm vụ cho xây dựng NTM, nên Liên minh HTX tỉnh tổ chức các lớp học về Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) gắn với chuỗi giá trị. Kỹ năng đổi mới, sáng tạo trong hạt động sản xuất kinh doanh tại HTX sau dịch Covid 19.

Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý Nhà nước đối với kinh tế hợp tác cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã trên địa bàn huyện Tuyên Hóa cho 98 học viên. Tổ chức Hội nghị tư vấn kết nối cung cầu, liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh liên kết theo chuỗi giá trị cho 33 HTX và 5 siêu thị tại địa bàn tỉnh.

Trong chương trình tập huấn, các giảng viên lồng ghép truyền đạt các nội dung liên quan đến quản trị điều hành mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012. Trong đó đi sâu phổ biến về vai trò, nguyên tắc tổ chức hoạt động của HTX, những vấn đề chung về quản lý điều hành; xây dựng sơ đồ và phân tích chuỗi giá trị sản phẩm, định hướng phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với thị trường tiêu thụ, các dạng liên kết chuỗi giá trị và những yếu tố cần thiết thúc đẩy khả năng liên kết sản xuất.

 
Liên minh HTX
Tập huấn HTX thành viên

Bên cạnh đó, các học viên được trang bị các phương pháp và kỹ năng quản trị, điều hành HTX kiểu mới như: Kỹ năng quản lý con người, chuyên môn, tư duy, quản trị marketing, tài chính, nguồn vốn và các quyết định đầu tư, hoạch định tài chính HTX, quản trị nguồn nhân lực, đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc thân thiện.

“Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên việc liên kết, mở các lớp bồi cán bộ, tập huấn cũng khó khăn hơn các năm trước. Thời gian tổ chức các lớp học diễn ra trong lúc kết thúc đợt 1 dịch Covid 19. Cũng do dịch bệnh, nên việc liên kết với các trung tâm, cơ sở tham quan mô hình hay thuê các giảng viên ngoài địa phương cũng khó thực hiện hơn” – ông Thuyến chia sẻ.

Việc tập huấn, bồi dưỡng kiển thức quản lý cho các HTX là rất cần thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay nhằm giúp cho thành phần kinh tế này khắc phục được tình trạng sản xuất, kinh doanh manh mún, nhỏ lẻ, từng bước xây dựng các phương án sản xuất ổn định, hiệu quả, góp phần tạo việc làm cho lao động ở địa phương.

Tuy nhiên, trong năm 2020, hầu hết hoạt động của các HTX ở Quảng Bình gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai lụt, bão. Sản xuất bị ngưng trệ, nhà xưởng máy móc bị lũ cuốn trôi, thu nhập giảm sút ảnh hưởng đến đời sống của thành viên.

Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt, dẫn dắt các thành viên thực hiện hiệu quả việc liên doanh, liên kết phát triển thị trường, ổn định sản xuất, kinh doanh; tích cực tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển HTX; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý kinh tế cho đội ngũ làm công tác quản lý để tổ chức kinh doanh, sản xuất hiệu quả... Trước mắt, đơn vị sẽ đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn cho các HTX bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Thanh Hà