Cụ thể, Ban tổ chức công nhận các nội dung đạt giải Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” năm 2021, bao gồm 74 nội dung đạt giải, trong đó có 11 giải khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 21 giải vườn đẹp, 21 giải tường rào, cổng ngõ đẹp và 21 giải đường đẹp.

Cơ cấu giải thưởng, cúp, giấy công nhận cho các nội dung đạt giải thực hiện theo Điều 7, Quyết định số 95/QĐ-BTC ngày 16/7/2021 của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi về ban hành Thể lệ cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021.

nông thôn mới kiểu mẫu,tin tức Quảng Nam
Thôn Đông Phú (xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) – đạt giải 3 Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp”
 

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phát động và đề nghị trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp”.

Cuộc thi được phát động với ý nghĩa biểu dương các thôn, hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, hưởng ứng tích cực trong việc xây dựng các vườn mẫu, tường rào cổng ngõ đẹp, đường giao thông nông thôn văn minh…

Đây cũng là dịp để nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng vùng nông thôn Quảng Nam trở thành những “làng quê đáng sống”.

Hồ Ca