“OCOP Điện Bàn” sẽ cung cấp các thông tin thị trường, sản phẩm, tạo liên kết cung - cầu giữa các bên mua, bán cho các sản phẩm OCOP của địa phương, giúp các hộ Nông dân dễ dàng tiếp cận thị trường để giới thiệu và tiêu thụ nông sản của mình.

Cùng với đó, “OCOP Điện Bàn” sẽ liên tục cập nhật thông tin liên quan đến các sản phẩm OCOP, giúp các chủ cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, giúp người tiêu dùng lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, đảm bảo sức khỏe, an toàn.

OCOP
Trang mạng xã hội “OCOP Điện Bàn”

Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cho biết, “OCOP Điện Bàn” cùng với nhóm (group) mua, bán nông sản do Hội Nông dân thị xã quản lý sẽ hỗ trợ các sản phẩm OCOP của địa phương tham gia các hội chợ, sự kiện giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

 

Mục tiêu của "OCOP Điện Bàn" là tạo sự liên kết giữa các thành viên tham gia nhằm kết nối cung - cầu giữa bên mua và bên bán, tạo thị trường phân phối các sản phẩm OCOP cũng như các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Ngoài ra, hiện nay Hội Nông dân thị xã đang phối hợp với các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên phạm vi cả nước trong việc liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP cho nông dân thị xã. Đặc biệt, xây dựng các chuỗi kệ hàng OCOP tại các cửa hàng, siêu thị mini… trong và ngoài thị xã; Liên kết với Hội Nông dân cấp huyện có sản phẩm OCOP đặc trưng để cùng liên kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân.

OCOP (One Commune, One Product) là chương trình mang tên “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Chương trình này giúp giải quyết vấn đề công ăn, việc làm cho người dân, thay đổi cách sản xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng, phát triển du lịch địa phương và hướng tới nền kinh tế thị trường rộng lớn. Hiện nay, OCOP đang đóng góp hữu hiệu cho việc hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta.

Hồ Ca