Trong năm 2021, Quảng Ninh đặt mục tiêu sẽ có thêm ít nhất 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số thành 97/98 xã đạt chuẩn NTM.

Từ đầu năm đến nay, Hội đồng Thẩm định NTM cấp tỉnh đã thẩm định, xét công nhận cho 23 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, vượt chỉ tiêu đề ra.

Thời gian qua, mô hình kinh tế hợp tác xã tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tạo những chuyển biến tích cực, nhiều hợp tác xã được thành lập và hoạt động bước đầu có hiệu quả.

Cùng với đó là hàng trăm tuyến đường thôn, ngõ xóm được chỉnh trang, rải bê-tông, rãnh thoát nước hai bên đường, lề đường xóm được tôn tạo, nhiều tuyến đường được trồng cây xanh, cây cảnh, hoa.

Quảg Ninh,sản phẩm OCOP,sản xuất
Ưu tiên phát triển các sản phẩm OCOP, nâng cao hiệu quả kinh tế
 

Theo ông Vũ Thành Long, Trưởng ban Xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh, quá trình xây dựng NTM đã dần hoàn thành, các địa phương đang tích cực triển khai xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Xác định đây là hành trình không có điểm dừng, các địa phương cần chủ động tiếp tục đánh giá lại tất cả chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu chưa đạt để đưa ra giải pháp, lộ trình thực hiện.

Đồng thời, tiếp tục đầu tư nguồn lực chỉnh trang đô thị, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường; xây dựng mô hình thu gom rác thải trong khu dân cư, xử lý ô nhiễm môi trường chuồng trại, vận động nhân dân sử dụng nước sạch.

Đặc biệt, cần tập trung phát triển các sản phẩm OCOP, thành lập HTX, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đã gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, nâng cao năng suất, cải thiện đời sống cho nhân dân. Cùng với đó, phát huy vai trò của người dân cùng sự chung tay của các cấp, các ngành hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi nguồn lực triển khai thực hiện đúng theo lộ trình xây dựng NTM, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Hoàng Thanh