Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 30 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 giảm còn trên 3%, hộ khá – giàu chiếm hơn 30%. Đặc biệt, từ khi về đich NTM, người dân ở  xã Tân Trào đã ý thức hơn trong việc đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày một tươi đẹp. Đây cũng là cơ sở vững chắc để Tân Trào đặt quyết tâm trở thành xã NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao trong những năm tới.Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, Tân Trào là một trong xã đầu tiên về đích NTM trong toàn tỉnh, sau nhiều cố gắng, đến nay cả xã không còn hộ nào phải ở nhà tạm, nhà dột nát; trên 97% hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia; 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia; trên 90% số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên.

Theo đó, bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, việc phát triển nông nghiệp, trong đó đã phát huy thế mạnh cây chè- cây chủ lực của địa phương góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào ở Tân Trào.

Theo đó, địa phương cũng chủ trương mở rộng sản xuất quy mô lớn, khuyến khích thành lập các HTX. Nhiều HTX với mô hình sản xuất chè, nông lâm sản ra đời đã tạo công ăn việc làm,  mang lại thu nhập ổn định cho người dân, giảm hộ nghèo…, đưa kinh tế của xã từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, tăng sức cạnh tranh của từng loại sản phẩm.

Cùng với phát triển sản xuất, xã Tân Trào đã khôi phục được Làng Văn hóa Tân Lập làm du lịch homestay và đang nỗ lực triển khai du lịch trải nghiệm ở làng chè Vĩnh Tân, hồ Nà Nưa, rừng nguyên sinh Đồng Man - Lũng Tẩu. Đây được xem là cơ hội để Tân Trào phát triển du lịch, giúp người dân trong xã phát triển kinh tế tốt hơn.

Từ những kết quả đạt được, để duy trì tiêu chuẩn và nâng cao chất lượng xã NTM một cách bền vững, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu, Tân Trào đang triển khai hàng loạt các đề án, dự án: Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong trồng cây ăn quả quy mô hàng hóa; phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng hàng hóa…

Hy vọng với quyết tâm và cố gắng không ngừng, Tân Trào sẽ sớm đạt mục tiêu trở thành xã NTM kiểu mẫu của tỉnh Tuyên Quang.

 

Được biết, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều thành quả to lớn. Từ một tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân chỉ đạt 2,8 tiêu chí/xã, đến nay, Tuyên Quang đã có 30 xã đạt chuẩn, bình quân đạt 13,4 tiêu chí/xã.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Tuyên Quang cũng tập trung thực hiện các vấn đề cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tỉnh sẽ chú trọng không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn; xây dựng miền quê đáng sống, xanh, sạch, đẹp.

Đồng thời địa phương cũng sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách nhằm  bảo tồn, phát triển song hành giữa văn hóa, nét đẹp văn hóa của người dân trong quá trình phát triển xây dựng  nông thôn mới đồng thời tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để phục vụ nhân dân.

Theo đó tỉnh Tuyên Quang cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có từ 20% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới;.

Ngoài ra, Tuyên Quang cũng xác định mục tiêu 57% số xã trên toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, không có xã dưới 10 tiêu chí.

Đặc biệt, tỉnh cũng quyết tâm tăng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn lên gấp 1,5 lần so với năm 2020. Đến năm 2030 Tỉnh Tuyên Quang duy trì 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu có thêm ít nhất 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới… Theo đó, đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên. 

H. Phong