Tai huyện Thái Thụy, sau thời gian nỗ lực xây dựng nông thôn mới, đến nay 100% tuyến đường trục xã, trục thôn, xóm ở xã Thụy Ninh được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Hiện nay, các công trình phúc lợi tiếp tục được đầu tư, xây dựng đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Thời gian qua, bên cạnh việc tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công mở rộng đường làng ngõ xóm, người dân xã Thụy Ninh cũng rất tích cực tham gia cùng chị em phụ nữ trong xã tổ chức dọn cỏ dại hai bên đường trục xã, thôn để trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp. Mặc dù có vất vả thêm chút ít nhưng nhìn những đường hoa rực rỡ chị em cũng phấn khởi.

Cùng với sản xuất nông nghiệp, Thụy Ninh tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hiện trên địa bàn xã có 5 cơ sở may mặc, 3 doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng, 1 nhà máy nước sạch thu hút hàng trăm lao động tham gia với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, Thụy Ninh đã huy động được nguồn lực trong nhân dân để xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống trên địa bàn.

Trong đó, cán bộ, hội viên nông dân đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các tiêu chí: giao thông, thủy lợi, môi trường, thu nhập bình quân và hộ nghèo...

Thành công trong xây dựng NTM nâng cao của địa phương là nhờ phát huy tốt công tác dân vận, huy động nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa, mở rộng trục đường xã, đường làng, ngõ xóm.

Xác định xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, vì vậy xã đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến mục tiêu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu này, xã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, trong đó làm tốt công tác huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư các công trình NTM phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

 
Thái Bình,nông thôn mới,nâng cao
Tăng gia sản xuất góp phần tăng thu nhập của người dân

Còn tại xã Dương Phúc (được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Thụy Phúc và Thụy Dương), toàn thể chính quyền và nhân dân cũng đang nỗ lực về đích nông thôn mới. Ông Đoàn Quang Thạo - Phó Chủ tịch UBND xã Dương Phúc cho biết: Trong 19 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM thì tiêu chí “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và bảo đảm bình yên; không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước” đặt ra nhiều thách thức đối với địa phương.

Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được giữ vững; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm so với những năm trước, không xảy ra vụ việc phức tạp, nghiêm trọng. Đây là điều kiện quan trọng để xã Dương Phúc phấn đấu đến cuối năm 2021 hoàn thành xây dựng NTM.

Tại huyện Quỳnh Phụ, năm 2020, huyện Quỳnh Phụ chọn 3 xã Quỳnh Minh, Quỳnh Bảo, An Khê để xây dựng NTM nâng cao. Sau 1 năm triển khai, đến nay xã Quỳnh Minh đã được tỉnh công nhận xã NTM nâng cao.

Từ những kết quả đạt được, năm 2021 huyện Quỳnh Phụ tiếp tục chọn 6 xã: Quỳnh Giao, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Thọ, An Đồng, An Ấp, An Hiệp để xây dựng NTM nâng cao với mục tiêu chính là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Để hoàn thành 11/11 tiêu chí theo quy định, huyện luôn xác định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo là yếu tố quyết định trong việc triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Xác định xây dựng NTM là một quá trình thường xuyên, liên tục, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt khi xây dựng NTM, đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện đã chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Là 1 trong 6 xã được chọn xây dựng NTM nâng cao năm 2021, xã An Ấp với xuất phát điểm kinh tế ở mức trung bình của huyện, nguồn thu chính của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp; cơ sở vật chất, hạ tầng chưa đồng bộ; nguồn thu ngân sách còn hạn chế, đặc biệt là khó khăn trong việc huy động nguồn lực để từng bước hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành 11/11 tiêu chí, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện. 

Mục tiêu phấn đấu của huyện Quỳnh Phụ đến hết năm 2021 hai xã Quỳnh Bảo và An Khê (đăng ký thực hiện năm 2020) được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao sau khi xử lý xong nợ đọng xây dựng cơ bản. 6 xã đăng ký năm 2021 hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao theo quy định được tỉnh công nhận; các xã còn lại phấn đấu hoàn thành thêm 1 - 2 tiêu chí trở lên trong 11 tiêu chí.

Hoàng Thanh