Thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới đã thổi luồng gió mới vào đời sống người dân tỉnh Thái Bình.

Ngay từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dụng nông thôn mới, tỉnh Thái Bình đã nhận định việc thực hiện cảnh quan môi trường nông thôn tạo nên diện mạo nông thôn mới. Do vậy, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình rất quan tâm đến tiêu chí này nên đã vận động người dân thực hiện đúng quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thu gom, đổ rác thải đúng quy định, không để tình trạng rác thải, phân gia súc, gia cầm và vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng vứt bừa bãi ra môi trường.

Khắp đường làng, ngõ xóm đâu đâu cũng thấy những ngôi nhà khang trang tươm tất, những hàng rào cảnh quan môi trường sạch đẹp, xanh tươi... Người dân thường xuyên tận dụng thời gian rảnh để chăm sóc vườn hoa, cắt tỉa hàng rào cây xanh và quét dọn xung quanh nhà.

 
nông thôn mới,Thái Bình,bảo vệ môi trường
Xây dựng nông thôn mới gắn liền với bảo vệ môi trường

Qua đó, vừa tạo cảnh quan môi trường nơi ở xanh - sạch - đẹp, vừa góp phần cùng địa phương xây dựng ngày càng nhiều "con đường văn hóa" với những tuyến đường hoa, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Những tuyến đường sạch rác có lẽ sẽ tô điểm cho tỉnh Thái Bình tiến đến những mục tiêu tiếp theo về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Điều này cũng góp phần cùng địa phương giữ vững và nâng cao chất lượng về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trong tương lai, đó là việc làm vô cùng có ý nghĩa, tin rằng sẽ thực hiện thành công nhờ sự chung sức, đồng lòng của tất cả người dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hoàng Thanh