Theo Ban chỉ đạo Các chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, năm 2020 là năm cuối thực hiện Đề án xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Tính đến tháng 6/2020, trong điều kiện sử dụng nguồn vốn và mục tiêu số xã đăng ký đạt chuẩn giai đoạn đã hoàn thành trước một năm (61/60 xã so với kế hoạch), tỉnh quyết định bổ sung thêm 2 xã: Tân Thành và Bàn Đạt, huyện Phú Bình vào kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2020.

Thái Nguyên
Quá trình xây dựng nông thôn mới đang cải thiện bộ mặt nông thôn tại Thái Nguyên

Các huyện xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn 8 xã (Đại Từ 03 xã, Định Hoá 02 xã, Đồng Hỷ 01 xã, Võ Nhai 01 xã, Phú Lương 01 xã); Hoàn thành 08 xã “NTM nâng cao” và “NTM kiểu mẫu”; Không còn xã dưới 10 tiêu chí. Tỉnh có thêm 25 sản phẩm trở lên được đánh giá, xếp hạng từ 3-4 sao theo tiêu chí OCOP. Đây là một thành quả không nhỏ, ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh.

 

Năm 2020 là năm tăng tốc của giai đoạn 2016 – 2020 tạo đà nhảy vọt cho những năm tiếp theo. UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương thực hiện Chương trình là 455.910 triệu đồng, 80.000 tấn xi măng. Hiện nay các địa phương đang tích cực triển khai xây dựng các công trình theo kế hoạch.

Tính đến tháng 6/2020, 112/137 xã đạt tiêu chí Giao thông (82%); 133 xã đạt tiêu chí Thủy lợi (97%); 137 xã đạt tiêu chí Điện (100%); 126 xã đạt tiêu chí Trường học (92%); 101 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (74%); 131 xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (96%); 122 xã đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông (89%); 113 xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư (82%)… Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được phục hồi và phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định, dần nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Diệu Thu