Tạo môi trường xanh-sạch- đẹp

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, Sở NN&PTNT Thanh Hóa vừa có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch xây dựng mô hình điểm về hàng rào xanh, bóng mát trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023.

Với mục đích, nhằm phát động sâu rộng trong toàn dân, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp tham gia trồng hàng rào xanh, cây bóng mát để từng bước thay thế hàng rào cứng bằng hàng rào xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Hàng rào xanh, bóng mát nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng dân cư đối với công tác trồng hàng rào xanh, cây bóng mát và xác định rõ được vai trò, ý nghĩa của hàng rào xanh, cây bóng mát đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Thanh Hóa,NTM nâng cao,Hàng rào xanh
Hàng rào xanh chọn cây Chè mạn để trồng

Việc đề xuất hàng rào, bóng mát để thu hút sự hưởng ứng, lan tỏa phong trào nhân rộng mô hình đến từng người dân, địa phương; góp phần hình thành nếp sống văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ứng xử thân thiện với môi trường trong cộng đồng.

Sở NN&PTNT Thanh Hóa cũng đề xuất việc triển khai thực hiện mô hình điểm tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương nói riêng, trên địa bàn toàn tỉnh nói chung.

Để thực hiện được đề án cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức xây dựng, thực hiện mô hình điểm. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên và lâu dài để góp phần bảo vệ môi trường, thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong việc chung tay xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

10 mô hình điểm giai đoạn 2021-2023

 

Phạm vi để xây dựng mô hình điểm trồng hàng rào xanh, cây bóng mát là tại khu vực hành lang đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm, khuôn viên, công trình công cộng, nhà văn hóa, công trình di tích lịch sử... thuộc các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Để thực hiện mô hình điểm cần khảo sát, làm việc thống nhất địa điểm, khối lượng thực hiện, loài cây trồng xây dựng mô hình điểm và thu thập thông tin nhu cầu, nguyện vọng của địa phương, các vấn đề thực tế đặt ra làm căn cứ triển khai thực hiện mô hình.

Không những thế việc thiết kế thực hiện xây dựng mô hình, kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ... sau khi trồng hàng rào xanh, bóng mát trên địa bàn.

Thanh Hóa,NTM nâng cao,Hàng rào xanh
 Cây bóng mát cũng được lựa chọn trồng để xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu ở Thanh Hóa

Sở NN&PTNT cũng đề xuất các địa điểm là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh như  xã Quảng Trung (huyện Quảng Xương), Hoa Lộc (huyện Hậu Lộc), Nga An, Nga Trường (huyện Nga Sơn), Thiệu Phúc (huyện Thiệu Hóa).

Trong đó, giai đoạn 2021-2023, dự kiến trồng 10km hàng rào xanh, 20km cây bóng mát tương ứng với 10 mô hình điểm (mỗi xã xây dựng 2 mô hình).

Cây hàng rào xanh, cây bóng mát tại mỗi mô hình điểm tùy thuộc vào nhu cầu, nguyện vọng của địa phương và sự phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, đồng thời phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về sử dụng, mỹ quan, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; không làm ảnh hưởng đến các công trình cơ sở hạ tầng trên mặt đất, dưới mặt đất cũng như trên không.

Trong đó, cây được chọn làm hàng rào xanh là cây Chè mạn với 1 km hàng rào xanh trồng 12.000 cây. Cây trồng bóng mát được tiến hành trồng theo từng tuyến đường với một trong các loài cây: Giáng hương, Sao đen, Lát Hoa, Lộc vừng... mỗi 1km hàng cây bóng mát trồng 250 cây.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2023 là hơn 13 tỷ đồng.

Trần Nghị