Với vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức Đoàn, Hội các cấp nhiều năm qua đã phát huy tốt vai trò của mình trong triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Phong trào đã và đang mang lại những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, Hội các cấp nói chung và nhiệm vụ chính trị của địa phương nói riêng.

Nông thôn mới
Thanh niên nông thôn tiếp cận tiếp cận các mô hình, kỹ thuật mới trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Ảnh: Thanh Miền

Báo cáo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết: Trong quá trình triển khai, Trung ương Đoàn đã cụ thể hóa các giải pháp thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, xây dựng thành một phong trào trong 3 phong trào lớn trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2022... Và thanh niên nông thôn triển khai Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” với những hiệu quả thiết thực.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp vận động hội viên, thanh niên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, bài trừ các hủ tục lạc hậu, tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bằng nhiều hình thức phong phú.

Đoàn thanh niên các cấp trong thanh niên nông thôn đã tổ chức, phát động nhiều chương trình, hoạt động, trong đó chú trọng triển khai các mô hình hoạt động phát huy phẩm chất sáng tạo của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới với các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp cận các mô hình, kỹ thuật mới trong canh tác nông nghiệp; định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế khu vực nông thôn của thanh niên và tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Năm 2018 và năm 2019, Trung ương Đoàn đã tổ chức cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn”. Qua 2 năm triển khai, đã có 404 ý tưởng, dự án của thanh niên nông thôn tham gia dự thi. Sau các cuộc thi, 20 thí sinh đã được Ban Tổ chức hỗ trợ vay vốn hơn 4 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm, kênh Trung ương Đoàn; 62 thí sinh đã được học tập các khóa học về kinh doanh, như: “Tăng tốc khởi nghiệp, đạt chuẩn quỹ đầu tư”, đào tạo khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ ngành bán lẻ, đào tạo doanh nhân… với tổng giá trị 830 triệu đồng; 13 thí sinh được nhận các suất quà tặng hỗ trợ kinh doanh là sản phẩm, công cụ nông nghiệp...

 

Các cấp đoàn cũng đã tổ chức 21 lớp tập huấn về nâng cao nhận thức về khoa học công nghệ cho 2.520 đoàn viên, thanh niên nông thôn.

Hoạt động đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên trong tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, như: làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, đắp đê chống lũ, kiên cố hóa kênh mương, lắp đặt đường điện, xây dựng trường, lớp học… Thông qua việc triển khai công trình thanh niên, khẳng định được vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Một số các mô hình tiêu biểu của đoàn viên, thanh niên tham gia khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân được triển khai nhân rộng như: Hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân xây dựng 81.000 nhà tiêu hợp vệ sinh; hơn 45.000 chuồng trại chăn nuôi đúng quy cách; xây lò đốt rác thải; thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác thu gom xử lý rác thải; thành lập gần 15.000 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên bảo vệ môi trường; xây dựng mô hình “Làng xã Xanh – Sạch – Đẹp”, mô hình bảo vệ dòng sông quê hương, mô hình Tổ hợp tác thanh niên thu gom, phân loại, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường.

Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa do Thủ tướng chính phủ phát động nhằm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Trung ương Đoàn tổ chức Cuộc thi “Hành trình thứ 2 của lốp xe” từ việc tái chế lốp xe cũ xây dựng các sân chơi cho các em thiếu nhi vùng nông thôn, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp bộ Đoàn trong cả nước.

Các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên (tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi) gia tăng về cả quy mô và số lượng, với số vốn đầu tư và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ngày một tăng.

Hiện nay, cả nước có 3.718 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế đang hoạt động hiệu quả với 67.190 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt; có 1.180 hợp tác xã thanh niên với 9.603 thành viên hợp tác xã, có 5.396 tổ hợp tác thanh niên với 43.981 đoàn viên thanh niên tham gia. Mô hình thanh niên liên kết sản xuất theo chuỗi đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn sản phẩm được triển khai hiệu quả.

Ngô Dương