Huy động nguồn vốn 12.445.289 triệu đồng

Năm 2021, Nghệ An triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) trong điều kiện hết sức khó khăn do tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân. Việc huy động sức dân với vai trò chủ thể trong xây dựng NTM giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021 chủ yếu là các xã thuộc huyện miền núi, cơ bản vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các tiêu chỉ chưa đạt, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn.

Chính sách hỗ trợ xi măng cho các địa phương để thực hiện làm đường giao thông nông thôn chưa được cấp do thực hiện việc đấu thầu mua sắm hàng hóa theo quy định. Chính vì vậy một số địa phương đến nay chưa hoàn thiện được tiêu chí giao thông nông thôn ảnh hưởng đến việc đạt chuẩn NTM trong năm.

Trong đó, huyện Quỳnh Lưu là địa phương đăng ký đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ NTM năm 2021 nhưng các xã vùng bãi ngang, xã có điều kiện khó khăn lại chưa đạt chuẩn, đặc biệt là hệ thống giao thông.

tiêu chí Nông thôn mới,tin tức Nghệ An
Nhân dân chung sức làm đường bê tông, xây dựng NTM ở huyện Yên Thành, Nghệ An.

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong năm 2021 Nghệ An đã huy động nguồn vốn 12.445.289 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp thực hiện chương trình là 1.159.452 triệu đồng, chiếm 9,32% (cụ thể, vốn ngân sách TW là 60.136 triệu đồng; vốn ngân sách tỉnh 111.838 triệu đồng; vốn ngân sách huyện, xã 987.478 triệu đồng); vốn lồng ghép từ các chương trình dự án là 1.120.076 triệu đồng (chiếm 9%); vốn tín dụng 8.920.783 triệu đồng (chiếm 71,68%); vốn doanh nghiệp 535.147 triệu đồng (chiếm 4,3%); và vốn nhân dân đóng góp 709.831 triệu đồng (chiếm 5,7%).

Đến  tháng 11/2021, Nghệ An có 282/411 xã đã đạt chuẩn NTM (đạt 68,61%); xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 5 thôn bản được công nhận chuẩn NTM nâng tổng số thôn, bản đạt chuẩn lên 903 thôn/bản.

Dự kiến đến ngày 31/12/2021, có 300/411 xã hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM. Có 7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM gồm: TP Vinh, thị xã Thái Hòa, huyện Nam Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu (dự kiến Trung ương sẽ thẩm định thị xã Hoàng Mai vào cuối năm 2021 và huyện Quỳnh Lưu vào đầu năm 2021).

Có 944 thôn bản đạt chuẩn NTM, có 203 sản phẩm được công nhận OCOP; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 34,5 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo ước giảm còn dưới 3%.

 
tiêu chí Nông thôn mới,tin tức Nghệ An
 Những con đường hoa rực rỡ ở Nghệ An.

Nông thôn chuyển biến mạnh mẽ

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2021 vẫn tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn. UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ban chỉ đạo các cấp thực hiện một cách quyết liệt, mạnh mẽ từ cấp tỉnh đến cơ sở, thường xuyên bám sát để kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tính chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu ở một số địa phương tiếp tục được nâng lên; trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đã có nhiều bước tiến mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nhiều mô hình mới đã và đang được nhân rộng phát huy hiệu quả, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích không ngừng tăng lên.

tiêu chí Nông thôn mới,tin tức Nghệ An
Những cánh đồng lúa đem lại năng suất cao cho người dân.

Kinh tế nông thôn dần chuyển dịch theo hướng nâng cao, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các làng nghề chế biến nông sản được hình thành và mở rộng, tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững ở nông thôn, nhất là các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều địa phương đã quyết tâm, nỗ lực cao trong việc phấn đấu đạt chuẩn thôn/bản nông thôn mới, xã Nông thôn mới/ nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và huyện NTM mới, từ đó tạo động lực rất lớ để triển khai chương trình.

Đặc biệt, vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền luôn được phát huy, dân chủ ở nông thôn tiếp tục được nâng lên về chất. Ở những nơi xây dựng NTM thành công, niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền được nâng cao.

Việt Hòa