Nông thôn mới
Ảnh minh hoạ 

Trong Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì, có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Yên Dũng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, trong 10 năm xây dựng nông thôn mới (từ 2011 - 2020), chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên.

Theo đó, năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Yên Dũng là 1,72%, giảm 7,44% so với năm 2011. Ước hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 1,45%. Huyện có 2 xã Lãng Sơn, Xuân Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 12,5% và 04 thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí của tỉnh.

 

Đáng lưu ý, trong một thập kỷ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Yên Dũng đã huy động tổng kinh phí thực hiện hơn 3.981 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã năm 2020 đạt 43,43 triệu đồng/người/năm, tăng 26,42 triệu đồng/người/năm so với năm 2011, đảm bảo các xã đều trên chuẩn.

Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt 112 triệu đồng/ha, tăng 47 triệu đồng/ha so với năm 2011. Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị.

Yên Dũng cũng là 1 trong 3 huyện trên toàn quốc được Bộ Giao thông Vận tải tặng Bằng Khen về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2020.

Việc được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Yên Dũng tiếp tục xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025.

Ngô Huyền