Thuận Châu là huyện nghèo miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Sơn La, với diện tích tự nhiên 153,336 ha, dân số khoảng 173.000 người, gồm 6 dân tộc anh em sinh sống chủ yếu gồm: Thái chiếm 73%, Mông chiếm 12%, Kinh chiếm 9%, còn lại các dân tộc khác như La Ha, Khơ Mú, Kháng. Huyện có 1 thị trấn và 28 xã (trong đó có 22 xã vùng III, 5 xã vùng II, 1 xã và 1 thị trấn vùng I) với tổng số 501 bản, tiểu khu.

Chính vì vậy, thời gian qua, công tác xây dựng NTM đang được huyện Thuận Châu đẩy mạnh theo hướng đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với cơ cấu lại nông nghiệp, hiệu quả hơn. Tính đến hết ngày 15/9/2021, toàn huyện Thuận Châu đạt 299 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 10,68 tiêu chí/xã, tăng 14 tiêu chí so với năm 2020.

Nông thôn mới
Đỉnh đèo Pha Đin, huyện Thuận Châu (Sơn La). Ảnh minh họa

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Huyện ủy Thuận Châu: Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, công tác tuyên truyền vận động và phổ biến các phong trào tới người dân có vai trò quan trọng. Với phương châm “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Thuận Châu đã có những kết quả bước đầu trong đó hạ tầng giao thông đã được cải thiện.

 

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2021, huyện đã triển khai ra quân làm 1 tuyến đường giao thông nông thôn tại bản Nà Lạn, xã Tông Cọ với tổng chiều dài tuyến 1,271km với kin h phí hơn 700 triệu đồng và đưa vào sử dụng sau đó 2 tháng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phải đến tháng 9/2021 huyện Thuận Châu tiếp tục thi công xây dựng nâng cấp, bê tông hóa 6 tuyến đường liên thôn với chiều dài 4,91km; tổng kinh phí hơn 3,2 tỉ đồng (trong đó Nhà nước đầu tư 1,099 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 2,133 tỉ đồng).

Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí nên nhiều hạng mục giao thông, thủy lợi, y tế trên địa bàn cũng chậm được triển khai theo kế hoạch. Tính đến tháng 10/2021, toàn huyện Thuận Châu mới đạt bình quân 10,68 tiêu chí/xã, tăng bình quân nhẹ so với cùng kỳ hết năm 2020 là 0,5 tiêu chí/xã, trong đó có 2 xã đạt 19/19 tiêu chí theo chuẩn NTM gồm Phổng Lái, Tông Lạnh; Có 16 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; Có 10 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và đáng mừng hơn là đã không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Huyện ủy Thuận Châu phấn đấu hết năm 2021, tiếp tục duy trì giữ vững 2 xã Phổng Lái, Tông Lạnh đạt chuẩn NTM; phấn đấu toàn huyện đạt bình quân 10,82 tiêu chí và đưa thêm xã Tông Cọ đạt chuẩn NTM tiếp theo vào năm 2022.

Nam Phương