Tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí khó đạt nhất và thường đạt cuối cùng trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

Để đạt được tiêu chí môi trường, xã đạt chuẩn nông thôn mới cần hoàn thành 8 chỉ tiêu: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt từ 50% trở lên; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%; đạt yêu cầu về xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch; chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo "3 sạch” đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt từ 60% trở lên; tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100%.

Công tác xây dựng cảnh quan, môi trường xanh sạch đẹp luôn được ủy ban nhân dân xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình quan tâm. Thời gian qua, việc triển khai công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM luôn được lãnh đạo xã chỉ đạo triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt. Việc thực hiện tiêu chí môi trường không chỉ đòi hỏi đầu tư kinh phí mà còn liên quan đến thói quen của người dân trong sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi.

Gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”, chính quyền các xã đã tích cực vận động nhân dân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thường xuyên thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, như: trồng cây xanh cải tạo cảnh quan môi trường các tuyến đường ngõ, xóm và giữ gìn môi trường sống, chỉnh trang vườn nhà, hàng rào, cổng, ngõ, thu gom rác thải.

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai trong các cấp hội thực hiện các công trình, phần việc của hộ gia đình, góp phần thực hiện đạt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Dưới đây là hình ảnh Hội phụ nữ, học sinh trường phổ thông trung học, các đoàn hội của xã tham gia vệ sinh cảnh quan môi trường sống, trồng đường hoa thi đua xây dựng tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

nông thôn mới,giảm nghèo bền vững
Bà con cùng nhau làm sạch đường thôn ngõ xóm gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp
nông thôn mới,giảm nghèo bền vững
 
nông thôn mới,giảm nghèo bền vững
Cán bộ, hội phụ nữ, đoàn thanh niên của xã thường xuyên tham gia các buổi dọn vệ sinh môi trường tập thể tại các đường làng, đường xã.
nông thôn mới,giảm nghèo bền vững
Đoàn thanh niên cùng nhau dọn dẹp vệ sinh môi trường
nông thôn mới,giảm nghèo bền vững
Nhiều người là cao niên vẫn tích cực tham gia thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn mới
nông thôn mới,giảm nghèo bền vững
nông thôn mới,giảm nghèo bền vững
nông thôn mới,giảm nghèo bền vững
Nhiều em nhỏ dù là học sinh cũng tích cực tham gia xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn mới
nông thôn mới,giảm nghèo bền vững

Từ đường thôn xóm tới các ngả đường nội đồng người dân đều tích cực tham gia dọn vệ sinh 

Khánh Chi