TP Sông Công nằm ở phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, là đầu mối giao thông, giao lưu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của vùng Đông Bắc Bắc Bộ. Sông Công có 11 đơn vị hành chính, gồm 7 phường và 4 xã (Vinh Sơn, Bình Sơn, Bá Xuyên, Tân Quang), trong đó 4/4 xã đều đã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, TP Sông Công đã huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, từ đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng đô thị hóa.

Nông nghiệp, nông thôn đã được phát triển theo hướng hiện đại trên cơ sở quy hoạch NTM. Các ngành, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đều có bước phát triển, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, bước đầu đã hình thành hình thức sản xuất, có liên doanh, liên kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp.

Thái Nguyên,nông thôn mới,kiểu mẫu
Các hộ dân trên địa bàn xã Bá Xuyên đã tích cực đưa các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao vào trồng.

Cơ sở vật chất, điện, đường, trường, trạm đã được đầu tư nâng cấp hiện đại, khang trang hơn. Các thiết chế văn hóa được hình thành và thực hiện theo quy định. Kết cấu hạ tầng ở cấp xã được đẩy mạnh đầu tư, có tác dụng trực tiếp thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng đô thị hóa ngày càng rõ nét, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất từng bước đồng bộ.

Ông Đào Duy Anh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Sông Công cho biết, năm 2019 có 6 xóm của xã Vinh Sơn đạt xóm NTM kiểu mẫu, xã Vinh Sơn đạt xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Đây là điểm nhấn và cũng là bước đệm, tạo động lực quan trọng cho phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu được lan tỏa, nhân rộng trên toàn tỉnh Thái Nguyên.

Đặc biệt, vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn cũng đã có nhiều tiến bộ. Công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải, nước thải ở khu vực nông thôn được quan tâm, chú trọng, các xã đều đã thành lập và duy trì hoạt động tốt của tổ đội thu gom rác thải. 95,45% hộ gia đình trên địa bàn thành phố xã đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 98% xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa. Thu nhập của người dân cũng có phần được cải thiện.

 

Có thể nói thành phố Sông Công cũng là đơn vị đầu tiên trên bàn tỉnh ban hành cơ chế thí điểm việc thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu, hộ gia đình NTM với mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đăng ký thực hiện hộ gia đình NTM; hỗ trợ giống cây làm hàng rào mềm, hỗ trợ xây cổng chung của xóm; thưởng 5 triệu đồng/hộ đạt hộ NTM...

Chỉ tính riêng năm 2020, thành phố đã thực hiện hỗ trợ 2 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng tại xã Bá Xuyên và Bình Sơn; xây dựng 33 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài hơn 7km; lắp đặt hơn 3km đường điện chiếu sáng; xây dựng hơn 5km đường hoa, cây cảnh...

Nhờ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, thu nhập và đời sống nhân dân khu vực nông thôn đã được cải thiện rõ rệt. Đến nay, thu nhập bình quân tại các xã của thành phố đạt trên 42,5 triệu đồng/năm (năm 2019 đạt 38,4 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,8%; trên 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 98% xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa. Toàn thành phố đã có 3 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng OCOP 4 sao, 1 sản phẩm OCOP 3 sao; xây dựng được 1 điểm giới thiệu, trưng bày sản phẩm OCOP tại Khu tổ hợp dịch vụ tổ 7, 8 phường Mỏ Chè.

Để tiếp tục nâng cao các tiêu chí NTM, giai đoạn 2021-2025, T.P Sông Công sẽ ưu tiên tập trung xây dựng NTM với kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao. Đồng thời kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, giữ gìn bản sắc văn hóa vùng miền...

Cùng với đó là tập trung các nguồn lực để đầu tư cho kết cấu hạ tầng đối với các xã. Cùng với đó, tập trung huy động nguồn lực xây dựng tuyến đường Sông Công - Núi Cốc, ưu tiên đầu tư giai đoạn 1 trên địa bàn xã Bình Sơn để kết nối giao thông với Khu du lịch phía Nam hồ Núi Cốc...

Có thể thấy, việc xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị của thành phố tuy có gặp những khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn đầu về quy hoạch, chính sách... nhưng đây chính là động lực, tạo bứt phá vươn lên cho Sông Công.

Hoàng Thanh