Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng tập trung củng cố, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; hướng tới xây dựng nông thôn mới phát triển ổn định, bền vững.

Để đạt được các mục tiêu này cùng với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các địa phương vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, các địa phương đã tập trung cao độ cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

Là huyện đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Lạc tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Văn Bộ - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) cho biết, để triển khai hiệu quả việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" nhằm nâng cao nhận thức đến mọi tầng lớp dân cư.

Huyện Yên Lạc huy động, lồng ghép các nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế; tận dụng, nâng cấp các công trình hiện có, bảo tồn nhiều công trình lịch sử, văn hóa. 

Nhằm nâng cao tiêu chí môi trường, huyện Yên Lạc đầu tư 65 bãi xử lý rác thải, đưa 9 lò đốt rác thải sinh hoạt bằng khí tự nhiên vào hoạt động tại các xã, thị trấn; xây dựng, cải tạo hơn 70 km cống, rãnh thoát nước thải, qua đó đã khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư.

Yên Lạc đã thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn, giảm nghèo. Huyện chú trọng xây dựng các mô hình trang trại, gia trại sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cho hiệu quả kinh tế cao.

 
Vĩnh Phúc,xây dựng nông thôn mới,đạt chuẩn
Chú trọng sản xuất nâng cao năng xuất của người dân 

Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung có thu nhập cao như: trồng bí đỏ ở xã Tề Lỗ, Tam Hồng; trồng chuối tiêu hồng, bưởi năm roi ở Liên Châu, Hồng Châu, Nguyệt Đức; trồng cây ăn quả ở xã Trung Kiên, Liên Châu… cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/ha.

Tuy nhiên, việc xây dựng NTM nâng cao hiện cũng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc; thậm chí, một số xã được huyện chọn làm điểm hoàn thành chương trình trong năm 2020 phải xin "lùi" lịch, phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2021.

Ngoài ra, đến nay tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các xã thực hiện NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, trong khi khả năng đóng góp của nhân dân còn hạn chế. Cùng với đó là tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi như: Tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đầu tư phát triển sản xuất, thu nhập của người dân. 

Nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, nhất là về vốn, các thành viên ban chỉ đạo đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, điện chiếu sáng đường giao thông cho các xã thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; kinh phí hỗ trợ cho các xã trung du miền núi duy trì đạt chuẩn NTM theo chuẩn vùng đồng bằng sông Hồng.

Tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025 có 100% huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 50% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 15% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 30% số thôn được công nhận đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Để đạt mục tiêu này, giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Phúc sẽ dành hơn 6.800 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới; đồng thời, chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư xây dựng nông thôn mới; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới,  kiểu mẫu.

Hoàng Thanh