Xã Ea Wy cách trung tâm huyện Ea H‘leo khoảng 24km về phía tây bắc, có tổng diện tích tự nhiên là 6.148,62 ha, có hơn 3.100 hộ dân với 13.363 nhân khẩu, địa giới hành chính được chia tách thành 18 thôn, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 62%.

nông thôn mới nâng cao,Đắk Lắk
Một góc trung tâm xã Ea Wy

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng và chính quyền cấp trên vào cuối năm 2019, xã Ea Wy đã đạt 19/19 tiêu chí, được UBND Tỉnh Đắk Lắk công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong sự vui mừng phấn khởi của bà con nhân dân.

Có được thành quả như trên phần lớn là nhờ sự tin tưởng đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng của bà con nhân dân địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo và sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị trong xã, huyện.

Theo đó trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Ea Wy đã có những bước nhảy vọt về phát triển kinh tế xã hội. Những con số ấn tượng đã làm cho địa phương này trở thành tâm điểm học hỏi của nhiều địa phương khác về xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, về phát triển kinh tế hạ tầng nông thôn, tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đạt từ 6% – 8%, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 15,7 triệu đồng/ người/ năm, năm 2021 là hơn 41 triệu đồng tăng hơn 2,5 lần.

Tỉ trọng ngành nông nghiệp 65%, Thương mại dịch vụ  20%, Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 15%.

Phát triển công nghiệp – thương mại – dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Năm 2011 toàn xã Ea Wy chỉ có 238 hộ sản xuất kinh doanh nhưng đến nay có 481, cơ sở công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Trong đó công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 58 cơ sở, kinh doanh thương mại dịch vụ 423 cơ sở, 05 doanh nghiệp hoạt động tư nhân.

Đến nay, các tuyến đường giao thông liên xã được cứng hóa đạt 100%, đường liên thôn được cứng hóa đạt 88,9% và đường thôn xóm đã được cứng hóa, nhựa hóa, bê tông hóa đạt 76%.

Đường trục chính nội đồng được đổ đá dăm đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện cho người dân đạt 69%.

 

Hệ thống công trình thủy lợi đập A6 hàng năm được duy tu, bảo dưỡng, lượng nước tích trong hồ giữ ổn định, và các dòng suối Ea Drăng, suối Ea Wy đáp ứng nhu cầu đủ nước tưới cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp đạt 87%.

Công tác giáo dục đã được chính quyền thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong giáo dục, đầu tư sửa chữa trường lớp, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học của các trường. Phong trào xã hội hoá giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng cả ba cấp học được nâng lên.

Xã Ea Wy đã chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đạt 100%; chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đạt 98,71% và chuẩn Trung học cơ sở đạt 86,36%. Duy trì sĩ số học sinh được thực hiện tốt. 

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở tuyến y tế cơ sở được quan tâm đặc biệt; các chương trình vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, chương trình y tế Quốc gia tiêm chủng mở rộng và công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, được tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.

Công tác khám, điều trị tại trạm y tế được đảm bảo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 11.905/ 12.900 người, đạt 92,29% .

Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hàng năm được duy trì và thực hiện có hiệu quả, xã được công nhận 17/18 thôn văn hóa  đạt 94% và đã có hội trường 17/18 thôn và xây dựng quy ước thôn. Gia đình được công nhận gia đình văn hóa là 2447/3171 hộ, đạt 77%.

Theo thống kê, tổng kinh phí đã thực hiện chương trình nông thôn mới của xã Ea Wy trong 10 năm qua là 116.790,38 triệu đồng, trong đó: nhân dân đóng góp 35.759,42  triệu đồng, còn lại là vốn Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh, Ngân sách huyện, Ngân sách xã, vốn tín dụng và vốn lồng ghép từ các chương trình khác.

Tiếp nối những thành tựu vừa đạt được, hiện nay phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Ea Wy đã và đang nhận được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực từ quần chúng nhân dân.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn tạo nên sức mạnh tổng hợp, chúng ta có thể tin tưởng xã Ea Wy sẽ xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Đắk Lắk: Phấn đấu đến 2025 có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Đắk Lắk: Phấn đấu đến 2025 có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

UBND tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2025 có 103/184 số xã đạt chuẩn nông thôn mới với ít nhất 31 xã nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu có 3/15 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Hải Dương