Để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện bằng nhiều hình thức như: tổ chức tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc giao ban với trưởng xóm, bí thư chi bộ; qua các buổi học tập nghị quyết, tuyên truyền trong các buổi họp xóm… Trong giai đoạn 2016 - 2020, xã đã tổ chức được 85 buổi tuyên truyền với hơn 2.000 lượt người tham dự.

Từ việc xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm, người dân trong xã đã chủ động, tích cực đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Xã đã vận động nhân dân hiến gần 1.900 m2 đất, hơn 800 m2 cát, đá; đóng góp gần 90 triệu đồng xây dựng hạ tầng nông thôn. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XD NTM của xã là 42,5 tỷ đồng, trong đó có 40 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển; 2 tỷ đồng vốn sự nghiệp và 500 triệu đồng từ nguồn lực xã hội hóa. Đến nay, 100% tuyến đường từ trung tâm huyện đến các xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 11 km đường liên xóm được cứng hóa; hơn 44 km kênh mương được cải tạo, nâng cấp, bảo đảm tưới tiêu thường xuyên cho 100% diện tích đất nông nghiệp.

Cùng với đầu tư nâng cấp hạ tầng nông thôn, nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, tập trung phát triển các sản phẩm nông sản đặc hữu gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 32 triệu đồng/người/năm; 98,4% lao động có việc làm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 115 hộ, chiếm 9,1%; 100% hộ dân được sử dụng điện; 10/10 xóm có loa truyền thanh; cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; quốc phòng - an ninh ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 
Nông thôn mới
Xã đang phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại để cán đích nông thôn mới. Ảnh: Thu Hiền

Hiện nay, xã đang phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại, gồm: cơ sở vật chất văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; nhà ở dân cư; thu nhập; tổ chức sản xuất; môi trường và an toàn thực phẩm.

Ông Mê Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy cho biết, xã đang tập trung mọi nguồn lực phấn đấu về đích NTM trong năm 2021. Sau khi về đích NTM, xã Đàm Thủy sẽ định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xây dựng NTM nâng cao, tiếp tục phát triển lĩnh vực du lịch là mũi nhọn, đồng thời tập trung phát triển sản xuất nông, lâm, nghiệp áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, đảm bảo hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thu Hiền