Tại tỉnh Vĩnh Phúc, xã Hồ Sơn được huyện Tam Đảo lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu. Tuy nhiên, tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người phải đạt 66 triệu đồng/người/năm không dễ để địa phương đạt được.

Bởi lẽ năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 43 triệu đồng/người/năm; năm nay, do dịch bệnh Covid-19 dẫn đến lao động thất nghiệp, các mặt hàng trọng điểm co lại, các sản phẩm nông nghiệp rớt giá, có thời điểm khâu vận chuyển khó khăn khiến thu nhập của người dân giảm sâu.

miền núi,nông thôn mới,Vĩnh Phúc
Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã miền núi vẫn là bài toán khó (ảnh minh họa)

Cũng như nhiều xã miền núi khác, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) cũng đang gặp khó khăn để xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu.

Việc huy động nguồn xã hội hóa rất khó khăn do người dân Thái Hòa chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, thu nhập bình quân đầu người không cao, trong khi trên địa bàn có rất ít doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh có mô hình sản xuất lớn.

 

Hai tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và môi trường cũng đang là khó khăn lớn đối với địa phương. Để cải tạo, nâng cấp hệ thống nhà văn hóa tại các thôn dân cư cần nguồn kinh phí lớn, xã đang cân đối nguồn thu từ đấu giá đất và vận động xã hội hóa, tuy nhiên, khó để bảo đảm hoàn thành tiêu chí trong năm nay.

Theo khảo sát, hiện nay các xã ở khu vực miền núi điều kiện tự nhiên không thuận lợi, khó thu hút đầu tư phát triển sản xuất dẫn đến thu nhập bình quân đầu người, đời sống của người dân chưa cao nên khó huy động được nguồn lực xã hội hóa. Cùng với đó, hầu hết các xã đều gặp khó ở tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, cụ thể là tiêu chí 13.1 về hệ thống nước sinh hoạt tập trung và tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Để hoàn thành được mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao ở khu vực miền núi, hiện tại Vĩnh Phúc đang tăng cường thu hút đầu tư, huy động nguồn lực hỗ trợ các địa phương hoàn thiện một số tiêu chí khó.

Đồng thời, các xã tham gia xây dựng xã NTM nâng cao đã và đang tăng cường tuyên truyền để phát huy tinh thần tự lực của Nhân dân, sự chung tay hỗ trợ của các doanh nghiệp... góp phần hoàn thành lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao theo đúng kế hoạch.

Hoàng Thanh