Thực hiện chương trình công tác phát triển rừng 2020, Hạt Kiểm lâm TP Bắc Giang chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm địa bàn phối hợp với 04 UBND xã, phường và nhân dân các Xã Song Mai, Dĩnh Trì, Đồng Sơn và phường Mỹ Độ kiểm tra, rà soát diện tích đất trống đưa vào quy hoạch trồng cây lâm nghiệp phân tán. Theo đó, những diện tích đất Lâm nghiệp dưới 3000 m2 và những diện tích đất trống nhỏ lẻ của các công trình công cộng như: Khuôn viên nhà trường; nhà Văn hóa thôn; nghĩa trang, đình chùa nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cộng đồng….được đưa vào tiêu chí quy hoạch cho nhân dân đăng ký trồng cây Lâm nghiệp phân tán.

phát triển
Bắc Giang phát triển lâm nghiệp bền vững
 

Kết quả, Hạt Kiểm lâm TP Bắc Giang đã chỉ đạo trồng, chăm sóc được tổng số 34.800 cây phân tán thuộc địa bàn 04 xã phường trên, loài cây trồng gồm các loài cây như: Keo tai tượng sản xuất từ hạt Nội; Keo lai dòng BV33 ( mô); Bạch đàn cự vĩ ĐH 32-29( mô) và Bạch đàn lai dòng UP 72 ( mô). Do có sự chỉ đạo sâu, sát của lãnh đạo Hạt cùng sự quan tâm của Kiểm lâm địa bàn bám sát hiện trường cùng nhân dân trồng, chăm sóc đúng thời vụ. Gặp thời tiết thuận lợi, cây phát triển xanh tốt. Tháng 10/2020, Ban quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang nghiệm thu, tỷ lệ cây sống bình quân đạt trên 90%. Cây Lâm nghiệp trồng phân tán, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và cảnh quan du lịch của thành phố đồng thời bổ xung thêm nguồn gỗ rừng trồng phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế.

Khánh Chi