phát triển bền vững
Các đại biểu tại hội thảo quốc tế “An ninh nước và quản lý các lưu vực sông”. (Ảnh: TN&MT)

Ngày 27/11, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Văn học Liên ngành, Trường Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp (CIELAM) và Viện nghiên cứu Châu Phi - Trung Đông Việt Nam (IAMES) tổ chức Hội thảo quốc tế “An ninh nước và quản lý lưu vực sông”.

Các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp về các vấn đề liên quan đến nước với cuộc sống và sức khỏe con người; nước - môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu, vai trò, đóng góp của các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội trong các hoạt động liên quan đến nước và phát triển bền vững ở Việt Nam. Cùng với đó, hội thảo cũng đưa ra các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, góp phần vào phát triển bền vững ở Việt Nam.

 

Phát biểu tại hội thảo, ông Ngô Tự Lập - Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ nhấn mạnh: Nước là tài nguyên quyết định sự sống và sự tồn tại của mọi dân tộc. Trong thế kỷ tới, vấn đề an ninh nước chắc chắn sẽ là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với mọi quốc gia. Việt Nam là một quốc gia với hệ thống sông ngòi dày đặc, có nguồn tài nguyên nước rất phong phú. Mặt khác, Việt Nam là một trong 10 nước được dự báo sẽ chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Hồng Thao - Đại sứ, Phó chủ tịch Ủy ban Luật pháp Quốc tế tại Liên Hợp Quốc cho biết, Việt Nam là đất nước có nguồn tài nguyên nước dồi dào, song mức độ tiếp cận nước sạch của người dân còn hạn chế và Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh nước. Vì vậy, cần đưa ra những chính sách quản và phương án quản lý nước tốt hơn….

Minh Thư