Dự án “Phát triển chuỗi cung ứng tiêu bền vững tại Bình Phước” là mô hình được Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh phối hợp công ty TNHH chế biến Gia vị Nedspice tổ chức hiện đã thành lập được 65 câu lạc bộ với gần 2.000 nông hộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước tham gia, với diện tích khoảng 2.000 ha và sản lượng đạt 3500-4000 tấn.

Nông dân tham gia dự án được hỗ trợ đào tạo tập huấn về kỹ thuật canh tác tiêu bền vững, an toàn lao động, bộ nguyên tắc RA và tập huấn về thu hoạch, phơi sấy, bảo quản sản phẩm. Các sản phẩm hồ tiêu đạt tiêu chuẩn chất lượng được công ty TNHH chế biến gia vị Nedspice Việt Nam tiến hành thu mua với giá ưu đã cao hơn so với giá thị trường và chi trả thêm lợi nhuận nhằm khuyến khích nông dân về sản xuất an toàn tạo mối liên kết bền vững giữa doanh nghiệp với nông dân.

Bên cạnh hiệu quả của công tác đảm bảo đầu ra cho nông dân trồng tiêu. Dự án “ Phát triển chuỗi cung ứng tiêu bền vững” còn tác động đến nhận thức của nông dân trong quá trình chuyển từ canh tác truyền thống sang canh tác có trách nhiệm. Không chỉ sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng mà còn quan tâm tới môi trường sinh thái, sức khỏe người lao động và người tiêu dùng.

Thông qua dự án, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước đã thể hiện được vai trò là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, giải quyết các mâu thuẫn giữa nông dân và doanh nghiệp theo hướng 02 bên cùng có lợi.
Trong thời gian tới, dự án “Phát triển chuỗi cung ứng tiêu bền vững tiếp tục duy trì hoạt động cho các CLB, qua đó chọn lọc lại các nông hộ tuân thủ đúng các tiêu chí sản xuất theo bộ nguyên tắc RA và CLB sản xuất tiêu chuẩn nội bộ NFPP nhằm đảm bảo dự án thực hiện có hiệu quả.

 
trồng tiêu,phát triển bền vững
Bình Phước phát triển chuỗi cung ứng tiêu bền vững

Nhân rộng các mô hình tiêu chứng nhận ở các địa phương trồng tiêu chủ lực trong tỉnh, kết nạp thêm nông hộ tuân thủ các yêu cầu dự án, đáp ứng việc canh tác theo bộ tiêu chí R.A; Tăng cường sự giám sát, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và chất cấm trong canh tác hồ tiêu.

Tăng cường mối liên hệ giữa ban quản lý dự án và các đơn vị phối hợp thực hiện. Ngoài ra dự án còn hỗ trợ các CLB hồ tiêu từng bước nâng cấp CLB thành tổ hợp tác, HTX kiểu mới phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay.

K.Chi