Theo đó, huyện tiếp tục duy trì tăng trưởng hiệu quả năng suất sản lượng và chất lượng hạt điều; Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng mô hình liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Khuyến khích duy trì và không mở rộng diện tích cây điều; chủ yếu tập trung hỗ trợ nhân dân đầu tư vào chăm sóc đảm bảo chất lượng tăng trưởng tốt nhằm tăng năng suất sản lượng bình quân đạt khoảng từ 02-2,5 tấn/ha.

phú riềng,bình phước
Bình Phước: Phú Riềng xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao

Ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp công nghệ tiên tiến, mô hình nông nghiệp hữu cơ, từng bước chuyển dần nông nghiệp công nghệ cao nhằm tăng năng suất giá trị kinh tế và chất lượng các loại cây nông nghiệp khác; Khuyến khích, hướng dẫn người dân sử dụng quỹ đất nông nghiệp của các hộ gia đình có hiệu quả trong canh tác, tạo giá trị gia tăng cao hơn trên một diện tích đất nông nghiệp.

 

Tiếp tục hỗ trợ, nghiên cứu học tập và hình thành các mô hình Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới rộng khắp trên địa bàn huyện, nhằm tăng cường sự liên doanh, liên kết, tạo được vùng chuyên canh (mỗi thôn, mỗi xã có ít nhất một sản phẩm đặc trưng có giá trị kinh tế).

Từng bước quy hoạch, hỗ trợ mở rộng và quản lý, kiểm soát tốt các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung tại địa phương; định hướng người dân chuyển dần sang chăn nuôi tập trung áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường; Thực hiện tốt công tác phòng và chống dịch, bệnh trong ngành nông nghiệp.

Song song với các giải pháp này, huyện Phú Riềng cũng đưa ra phương hướng công tác quản lý đất đai, đặc biệt là quản lý và khai thác hiệu quả nguồn đất công, xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh liên quan diện tích đất công trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng và đưa vào hoạt động bãi xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tập trung khu vực, giải quyết có hiệu quả nhu cầu xử lý rác thải trên địa bàn huyện.

K.Chi