Những năm gần đây thực hiện chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, Tân Phước quan tâm đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng những mô hình làm ăn kinh tế, giúp nông dân làm giàu và nông nghiệp, nông thôn ngày càng đổi mới, đi lên đẹp giàu.

Huyện Tân Phước đã xây dựng và triển khai kế hoạch tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với phát huy tiềm năng và thế mạnh về cây, con đặc trưng, thích nghi thổ nhưỡng vùng Đồng Tháp Mười, tạo vùng nguyên liệu nông sản hàng hóa có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu cao, cụ thể trên hai lĩnh vực chính là trồng trọt và chăn nuôi với 04 ngành hàng chủ lực: Lúa gạo, trái cây (khóm và thanh long), rau màu và chăn nuôi.

đồng tháp,phát triển
Hiệu quả từ Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười

Để đạt hiệu quả tái cơ cấu nền nông nghiệp huyện vùng Đồng Tháp Mười, 5 năm qua, Tân Phước đầu tư trên 23,3 tỷ đồng nạo vét kênh mương, hoàn chỉnh cống bọng, gia cố và nâng cấp mạng lưới đê bao ngăn lũ và triều cường bảo vệ các vùng chuyên canh; hình thành 134 ô đê bao ngăn lũ, tổng chiều dài đê bao 134km cùng hệ thống giao thông, thủy lợi, điện lưới quốc gia hoàn thiện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

 

Huyện cũng lắp đặt hàng chục trạm bơm điện bơm tát chống hạn, tiêu úng hàng năm, phòng, chống thiên tai phục vụ trên 24.400 ha đất sản xuất. Nhờ vậy, hình thành vùng trồng lúa năng suất cao gần 6.600 ha, vùng chuyên canh khóm trên 15.000 ha, hàng ngàn ha thanh long, trên 1.500 ha đất trồng màu thực phẩm và màu lương thực. Ngành chăn nuôi khá phát triển với tổng đàn lợn 21.000 con, đàn gia cầm 700.000 con, đàn bò 2.600 con. Huyện quy hoạch 01 khu chăn nuôi 200 ha cùng 05 tuyến chăn nuôi tập trung tại các xã Thạnh Hòa, Tân Hòa Đông, Hưng Thạnh, Thạnh Mỹ nhằm phát triển chăn nuôi căn cơ, ứng dụng khoa học - công nghệ và gắn chuỗi giá trị, giải quyết đầu ra sản phẩm.

Đề án này dựa trên giá trị cốt lõi của hệ sinh thái tự nhiên, lịch sử và văn hoá bản địa Đồng Tháp Mười để phát triển thương hiệu và giá trị của những ngành hàng nông sản đặc trưng, cải tiến chất lượng cuộc sống của cư dân và giữ gìn văn hóa bản địa.

Với mục tiêu phát triển kinh tế vùng và đảm bảo hệ sinh thái và sinh cảnh Đồng Tháp Mười  được bảo tồn và còn nét đặc trưng vốn có, đặc biệt đối với hệ thống các khu bảo tồn đa dạng sinh học. Hoàn thiện và triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách và điều phối để thực hiện các chương trình liên kết tiểu vùng cho mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường.

K.Chi