Du lịch ở Hội An đã mở rộng ra các vùng quê sông nước, phục hồi và xây dựng các làng nghề truyền thống, tạo thêm điểm tham quan của du khách, nhờ đó mà giải quyết được công ăn việc làm cho nhiều người lao động, ưu thế phát triển du lịch không còn quần tụ trong đô thị, mà đã lan tỏa ra các vùng nông thôn.

Tại Hội An các loại hình lưu trú Homstay đã không ngừng tăng lên, từ vài chục hộ đến nay đã tăng lên 33 trên 250 hộ gia đình, nó đã giải quyết việc làm cho trên 600 lao động (trong đó có 20 lao động là thành viên hộ nghèo, cận nghèo ).

phát triển bền vững,sản xuất nông nghiệp
Hội An phát triển du lịch gắn với phát triển bền vững
 

Vác làng nghề như gốm Thanh Hà từ một làng hoang sản xuất gạch ngói nay đã trở thành điểm thu hút du khách đặc biệt là Hàn Quốc, mỗi năm trên 400 ngàn du khách, giải quyết việc làm cho trên 800 lao động vốn xưa kia họ làm nông nghiệp, ngư nghiệp đã chuyển sang làm dịch vụ, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ rất nhanh thích ứng với môi trường phát triển này, thu nhập bình quân của họ từ 5-7 triệu đồng.

Bên cạnh đó, TP. Hội An đã có chủ trương khai thác du lịch ở vùng sông nước này, từ phát triển dịch vụ ăn uống đến vui chơi đã thu hút gần 100 ngàn lượt khách mỗi năm, nhiều công việc làm mới được tạo ra như Bơi thúng ( trong đó dịch vụ ăn có trên 30 nhà hon 200 thuyền thúng đã giải quyết việc làm cho 600 lao động, trong số này có hơn 30 lao động thuộc hộ cận 1 nghèo ), cùng với đó là xây dựng các vườn rau sinh thái để du khách trải nghiệm cùng tham gia sản xuất trên sản xuất nông nghiệp thuần túy sang dịch vụ, đây còn là điểm nhấn trong phát triển du lịch tại Hội An.

Khánh Chi