Huyện Năm Căn diện tích tự nhiên là 48.280ha, dân số 56.789 người, 15.237 hộ dân, với 70 ấp, khóm, trực thuộc 8 đơn vị hành chính cấp xã; có 3 xã ven biển, với 02 cửa biển Đông và Tây. Trên địa bàn huyện có Khu Kinh tế, Chính phủ phê duyệt quy hoạch 10.000 ha, hiện nay xây dựng các tuyến lộ trục chính và đang giải phóng mặt bằng một số khu vực; có 01 cảng quy mô 77 ha.

Thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện; chủ yếu là nuôi tôm, cua, kết hợp với các loài thủy sản khác. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên 25 nghìn ha, năng suất đạt 670kg/ha. Có hơn 01 nghìn cơ sở kinh doanh và 165 doanh nghiệp, 01 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng năm khoảng 33 triệu USD.

phát triển bền vững
Huyện Năm Căn định hướng phát triển đặc thù đô thị sông nước
 

Định hướng phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 như sau: Đại hội Đảng bộ huyện lần  thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định: Tranh thủ mọi nguồn lực, phát huy lợi thế, tiềm năng phát triển huyện Năm Căn nhanh và bền vững, hướng tới năm 2030 phát triển đô thị đặc thù sông nước, thị trấn Năm Căn trở thành đô thị loại III và hình thành một số đô thị loại V ở các trung tâm xã. Phối hợp đầu tư Khu kinh tế Năm Căn, nhằm tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Phát triển dịch vụ hậu cần theo hướng phục vụ khu kinh tế, cảng biển và du lịch sinh thái, để Năm Căn là điểm dừng chân trong tuyến du lịch Đất Mũi.

Trong thời gian tới, huyện Năm Căn tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Hướng dẫn nông dân nuôi tôm lưu ý kích cỡ thu hoạch theo yêu cầu của thị trường; phát triển nuôi các loại thủy sản khác ngoài tôm, cua; đẩy mạnh trồng rau màu, cây ăn trái và tái đàn gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học.

Khánh Chi