Bằng nguồn kinh phí của huyện hỗ trợ xây dựng 03 vùng rau an toàn được cấp chứng nhận VietGAP với diện tích 15 ha, kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng.

Sang năm 2020, huyện Việt Yên tiếp tục hỗ trợ 03 HTX Nông nghiệp xây dựng vùng sản xuất rau, củ, quả đạt chuẩn cấp giấy chứng nhận VietGAP, cấp tem, nhãn, bao bì sản phẩm với tổng kinh phí hỗ trợ 900 triệu đồng. Khuyến khích chuyển giao khoa học kỹ thuật, mô hình tập huấn hỗ trợ giống, triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân.

phát triển bền vững
Huyện Việt Yên phát triển nông nghiệp bền vững ứng dụng công nghệ cao
 

Để nâng cao năng xuất, chất lượng  nông sản hàng hóa, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh, khuyến khích các HTX, tổ hợp tác việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo chuỗi liên kết; đồng thời, phối hợp với các đơn vị nghiên cứu như Viện Cây lương thực- thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang…triển khai nhiều đề tài, dự án, mô hình, các lớp tập huấn, hội thảo về chuyển giao khoa học kỹ thuật. Các cây trồng có giá trị kinh tế cao tiếp tục được duy trì và ngày càng mở rộng diện tích gieo trồng, tạo thành mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi.

Về việc định hướng trong thời gian tới, UBND huyện Việt Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi an toàn thực phẩm, xác định đây là chủ trương quan trọng xuất phát vì lợi ích của người dân, của cả nước nói chung và huyện Việt Yên nói riêng, cần sự quan tâm tích cực của cả hệ thống chính trị; áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, quan tâm ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng xuất, chất lượng, giảm giá thành; mở rộng áp dụng biện pháp kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP phục vụ xuất khẩu, thích ứng cới biến đổi khí hậu. Hình thành nhiều vùng sản xuất liên kết theo chuỗi, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Đưa nông sản vươn ra thị trường khó tính ngoài nước, phát triển kinh tế một cách bền vững.

 K.Chi