Những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Kinh tế của Huyện phát triển theo hướng ngư - lâm - nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, phát triển; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, giảm nghèo nhanh, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; tình hình chính trị - xã hội ổn định.

phát triển bền vững
Mũi Cà Mau phát triển kinh tế đi đôi với tăng cường quốc phòng – an ninh
 

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh và Nghị quyết của Huyện ủy về nuôi tôm sinh thái theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017 - 2020, Huyện Ngọc Hiển đã chỉ đạo triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tìm kiếm thị trường tiềm năng, kết nối doanh nghiệp, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững. Đồng thời, huyện Ngọc Hiển cũng thực hiện quản lý vùng nuôi tôm theo quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ việc cải tạo, nạo vét ao đầm, vuông tôm.

Về phát triển du lịch, Huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu về hình ảnh vùng đất và con người Cà Mau, miền Tây sông nước, khai thác có hiệu quả lợi thế về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là việc khai thác tiềm năng du lịch cụm đảo Hòn Khoai, khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau…

K.Chi