Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước nâng cao nhờ sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân đạt 28,5 triệu đồng/người/năm; lương thực bình quân đầu người ước đạt 431,4 kg/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm 5,24%.

Huyện Nậm Nhùn là huyện vùng cao biên giới, có dân số trên 27.000 người (11 dân tộc) sinh sống ở 73 bản thuộc 11 xã, thị trấn. Với lợi thế có diện tích tự nhiên lớn, nhiều tiềm năng về phát triển lâm nghiệp, phát triển cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc; người dân có truyền thống đoàn kết, chịu khó, năng động trong phát triển kinh tế.

phát triển bền vững
Nậm Nhùn phát triển nông nghiệp bền vững
 

Cùng với đó, được Trung ương và tỉnh quan tâm có nhiều chính sách đối với vùng miền núi, biên giới, vùng dân tộc đặc biệt khó khăn là những điều kiện thuận lợi để huyện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển theo hướng tập trung hàng hóa và đầu tư nguồn lực xây dựng hạ tầng khu vực nông thôn.

Với hướng đi đúng đắn, phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế, ngành Nông nghiệp huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là hình thành các mô hình sản xuất tập trung; tạo được các hoạt động liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để thực hiện sản xuất gắn với chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm ngày càng được đẩy mạnh.

Toàn huyện hiện có 302,1 ha cây ăn quả chủ yếu tại các xã: Mường Mô, Lê Lợi, Nậm Pì, Trung Chải, Nậm Manh… một số diện tích cây ăn quả đã chuẩn bị bước vào thời kỳ cho thu hoạch; cây công nghiệp có trên 165 ha cây mắc-ca, 465,5 ha cây quế; duy trì chăm sóc và bảo vệ diện tích 2.057 ha cây cao su. 

K.Chi