Năm 2020, vùng đồng bằng sông Cửu Long có diện tích nuôi tôm - lúa ước đạt gần 212 nghìn héc-ta, sản lượng hơn 84.700 tấn; trong đó nhiều nhất là Kiên Giang khoảng 100 nghìn héc-ta, Cà Mau hơn 38 nghìn héc-ta, Bạc Liêu gần 58 nghìn héc-ta.

phát triển bền vững
Phát triển bền vững với mô hình tôm – lúa

Mô hình tôm - lúa thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, có mức đầu tư phù hợp với các hộ nông dân trong vùng, cho hiệu quả kinh tế cao, trung bình đạt 60 triệu đến 70 triệu đồng/ha/năm...

 

Tại diễn đàn nhiều đại biểu cho rằng mô hình canh tác tôm - lúa tại ĐBSCL là mô hình canh tác hở, hầu hết điều kiện canh tác phụ thuộc vào thời tiết khí hậu của vùng. Đa phần mô hình tôm - lúa phát triển ở nội đồng, vào mùa nắng thiếu nước, nhưng mùa mưa thì ứ động nước.

Bên cạnh đó, liên kết chặt chẽ từ cung ứng đầu vào đến đầu ra của con tôm, cây lúa nhằm nâng cao hiệu quả. Chú trọng triển khai nhân rộng những mô hình có hiệu quả, nhằm phát triển sản xuất ổn định, bền vững, bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Phát triển bền vững tôm lúa ở ĐBSCL cần phải thực hiện theo hướng phát huy lợi thế điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và phù hợp với quy hoạch phát triển tôm nước lợ vùng ĐBSCL đến 2020, tầm nhìn 2030.

P.T