Theo ông Nguyễn Ðắc Thủy -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, hoạt động khoa học công nghệ trong nông nghiệp được tập trung đẩy mạnh và đã có những bước tiến rõ nét. Ðặc biệt, đồng bào các dân tộc tiểu số đã bước đầu tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ đã tạo ra các sản phẩm và thương hiệu trên thị trường.

Hiện, Lào Cai đã hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh sản xuất giống lúa lai và giống lúa chất lượng cao, hằng năm đủ đáp ứng hơn 65% nhu cầu về hạt giống lúa tốt cho nông dân địa phương.

phát triển bền vững
Phát triển bền vững với nông nghiệp công nghệ cao
 

Tỉnh cũng đã phục tráng và phát triển những giống đặc sản có giá trị kinh tế cao của địa phương như lợn Mường Khương, lúa Séng Cù, su su Sa Pa… Ðồng thời tích cực khảo nghiệm cây, con giống mới, nhất là cá hồi và cá tầm là hai loài thủy sản nước lạnh, có giá trị kinh tế cao đã được ngành nông nghiệp Lào Cai phát triển thành công; hình thành một số vùng sản xuất các sản phẩm chủ lực như rau, hoa, cây ăn quả ôn đới, và các loại cây công nghiệp như chè, quế, dược liệu…

Ông Thuỷ cho biết trong thời gian tới, UBND tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nhằm thu hút đầu tư của các doanh nghiệp. Ðẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ, thu hút cán bộ đầu ngành, chuyên gia giỏi, cũng như chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ có trình độ, tay nghề cao để đưa nhanh tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các sản phẩm hàng hóa theo chuỗi liên kết gắn với thị trường.

K.Chi