Theo ông Lương Minh Quyết - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng sau hơn 5 năm thực hiện đề án về cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu thị trường, đời sống nông dân từng bước cải thiện, nâng cao.

Đối với lĩnh vực Nông nghiệp, tập trung thực hiện Đề án Phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, Đề án Cơ giới hóa các khâu quy hoạch và sau thu hoạch trong sản xuất đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Đề án Phát triển giống vật nuôi giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020, Dự án Đầu tư xây dựng vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao, hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi đảm bảo cho tưới tiêu và mở rộng việc áp dụng các biện pháp quản lý tổng hợp, các kỹ thuật tiên tiến, qui trình canh tác theo hướng GAP.

phát triển bền vững
Sóc Trăng: Phát triển bền vững với mô hình nông nghiệp cao. Ảnh minh họa 

Đối với lĩnh vực thủy sản, thực hiện tốt Đề án Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020, Dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất cá tra, dự án đầu tư vùng sản xuất lúa - tôm công nghệ cao, quản lý chặt chẽ qui hoạch, xác định rõ vùng nuôi thâm canh, bán thâm canh, vùng nuôi quảng canh lúa - tôm để có giải pháp đầu tư phù hợp, áp dụng giải pháp nuôi bền vững để có sản phẩm đạt chất lượng, sạch, an toàn, đẩy mạnh khai thác nguồn lợi hải sản biển, tăng cường năng lực đánh bắt xa bờ. 

 Phát huy những mặt mạnh, những kết quả đạt được trong thời gian qua, Sóc Trăng đã xây dựng các mục tiêu, giải pháp toàn diện cho giai đoạn tiếp theo sẽ là điều kiện để nông nghiệp Sóc Trăng phát triển nhanh, ổn định và bền vững trong thời gian tới.

 

Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tiến hành các phần việc trọng tâm trong quy hoạch vùng sản xuất, dựa trên Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh nhà và hình thành Trung tâm giống lúa chất lượng cao.

Trong đó quan tâm, nhân rộng các giống lúa thơm, đặc biệt là giống lúa ST24, ST25 để tạo ra nhiều giống sản xuất trên các cánh đồng mẫu lớn tập trung nhằm tạo ra sản lượng gạo đáp ứng xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Riêng với con tôm, ông Quyết cho biết ngoài công tác quy hoạch lại vùng nuôi ứng dụng công nghệ cao; vùng nuôi theo mô hình lúa thơm - tôm sạch thì ngành nông nghiệp chỉ đạo các đơn vị liên quan, khuyến cáo các hợp tác xã, tổ hợp tác, người dân tiếp tục nuôi tôm theo tiêu chuẩn ASC và nuôi tôm theo hướng hữu cơ và hữu cơ tại vùng tôm - lúa.

Đối với cây ăn trái, tỉnh Sóc Trăng đã có một số loại trái cây như: vú sữa tím, xoài, nhãn, bưởi… xuất khẩu vào thị trường một số nước châu Âu.

Để tạo ra sản phẩm hữu cơ, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp Tập đoàn Quế Lâm để sử dụng các sản phẩm phân bón, men vi sinh cung cấp trên cây trồng, kể cả trong chăn nuôi.

K.Chi