Huyện Thái Thụy có 27 km đường bờ biển, hàng chục nghìn héc-ta bãi triều, hàng nghìn héc-ta rừng ngập mặn, nhiều công trình trọng điểm về hạ tầng kinh tế - xã hội đang được đầu tư xây dựng tạo ra lợi thế, tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển, vùng ven biển của huyện.

Để phát triển kinh tế biển, vùng ven biển, ngày 10/10/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã ban hành Nghị quyết số 01 về tăng cường công tác lãnh đạo, chủ động huy động các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững kinh tế biển, ven biển của huyện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Mục tiêu, đến năm 2020 đưa kinh tế biển phát triển bền vững, thực hiện quy hoạch, xây dựng kết cấu, hạ tầng ven biển, thực hiện dự án quai đê lấn biển và xây dựng kè chắn cát cảng Diêm Điền để tạo quỹ đất phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị ven biển; giá trị sản xuất ở các xã ven biển tăng bình quân từ 9 - 10%/năm. UBND huyện ban hành, triển khai kế hoạch để thực hiện Nghị quyết số 01, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội tạo đà phát triển và hình thành các trung tâm kinh tế trọng điểm; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực phát triển kinh tế biển, ven biển...  

 

Trong thời gian tới, huyện sẽ khai thác tốt mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh, bền vững, phát huy tối đa các lợi thế của huyện để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đẩy mạnh phát triển đô thị. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, then chốt, toàn diện của Đảng…

Tại Đại hội Đảng bộ huyện năm 2020, Thái Thuỵ cũng đề ra 9 chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 19,3%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm; hàng năm có trên 85% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính quyền đạt chính quyền vững mạnh…

Khánh Chi