Để tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, thời gian qua tỉnh đã ban hành và quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 5/5/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020; đề án cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo; quy định về trách nhiệm giải trình của bộ máy chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Công tác cải cách hành chính cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Công tác xúc tiến đầu tư cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh đã tổ chức 9 đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Nga, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ; tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam năm 2017..., qua đó đã góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế cũng như những định hướng phát triển của tỉnh, giúp các nhà đầu tư hiểu biết rõ hơn và tích cực đầu tư vào tỉnh.

phát triển bền vững
Thái Bình: Nhiều giải pháp thu hút đầu tư phát triển kinh tế ven biển
 

Với định hướng phát triển đẩy mạnh thu hút đầu tư, Thái Bình đưa ra quy hoạch phát triển tập trung xây dựng khu vực ven biển trở thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh, trên cơ sở đó khai thác những tiềm năng, thế mạnh về quỹ đất ven biển, phát huy lợi thế của tuyến đường bộ ven biển, kết nối với các vùng miền.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tỉnh đã ban hành quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, giai đoạn từ 2020 - 2030 với 6 nội dung hỗ trợ cụ thể, đó là ưu đãi về đất đai, hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào, hỗ trợ san lấp mặt bằng, hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hỗ trợ đào tạo lao động và hỗ trợ thủ tục hành chính.

Đến nay đã có 29 nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu đầu tư, lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 và tài trợ sản phẩm quy hoạch một số phân khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình; trong đó phải kể đến những nhà đầu tư lớn nổi tiếng có uy tín, kinh nghiệm, năng lực tài chính mạnh như: Tổng công ty IDICO, Công ty Cổ phần Tập đoàn Geleximco, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát...

Khánh Chi